Torsdag 17.desember ble det under kommunens julefrokost utdelt KS hedersmerke.

 • Aud Moan Kastnes
  Ansatt i Dyrøy kommune i 43 år.
  Hedersmerke ble utdelt til en tilsatt i kommunen som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune. 
   

Torsdag 10.desember ble det under kommunestyremøte utdelt bankremisse til to arbeidstakere som har jobbet i kommunen i 30 år eller mer, og som fortsatt er i arbeid. Det ble også utdelt bankremisse for politisk engasjement i 30 år eller mer. 
 

 • Frank Moldvik 
  Fast ansatt siden 1990 - Plan- og næringsrådgiver.
   
 • Eva Liz Aandal
  Fast ansatt siden 1990 - Fagarbeider Dyrøy barnehage. 
  Eva Liz hadde dessverre ikke mulighet til å møte i kommunestyremøte idag. 
   
 • Anne Larsen
  Representant i kommunestyret fra 1987. Som medlem av Dyrøy kontrollutvalg siden 2015. 

 

Torsdag 3.desember ble det utdelt platinarev til to arbeidstakere som har jobbet i kommunen i 15 år eller mer, og som fortsatt er i arbeid:

 • Jorid Ninni Svendsen
  Fast ansatt siden 2005 - assistent i hjemmetjenesten
   
 • Bente Nordahl 
  Fast ansatt siden 2005 - kjøkkenassistent på sykehjemmet  


Dyrøy kommune gratulerer jubilantene og takker for lang og tro tjeneste.