Vaksinering foregår i Nordavindshagen: Onsdag 25.10.23 kl 09.00- 14.00 og Tirsdag 31.10.23 kl 09.00- 12.00. Ingen timebestilling.

Barn og voksne i følgende risiko[1]grupper bør ta influensavaksine årlig:

• 65 år eller eldre 

• Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 

• Barn og voksne med: 

• kronisk lungesykdom 

• kronisk hjerte- og karsykdom

• kronisk leversvikt 

• kronisk nyresvikt 

• kronisk nevrologisk sykdom eller skade 

• nedsatt immunforsvar • diabetes mellitus, type 1 og 2 

• svært alvorlig fedme (BMI over 40)

• annen alvorlig eller kronisk sykdom 

• Gravide fra 12. svangerskapsuke

• Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.

For mer informasjon, les her: Vaksine mot influensa - FHI

 

Ny dose koronavaksine anbefales dersom du: 

• er 65 år eller eldre 

• bor på sykehjem

• er mellom 18-64 år og tilhører en risikogruppe 

• eller er gravid 

Med risikogruppe menes personer som har enkelte sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for å bli alvorlig syk av korona. Er du usikker på om du er i en risikogruppe, kan du lese mer på fhi.no eller spørre legen din

For mer informasjon, les her: Vaksine mot koronavirus - FHI