• Fra og med mandag 17.1.22 vil Astafjordlegen avdeling Dyrøy være åpen for publikumshenvendelser
    • Benytt telefonnummer 77174000 med tilvalg 4
  • Ekspedisjon, telefon og lab vil være åpen i henhold til Astafjordlegens åpningstid
  • I uke 3, 4 og 5 vil vikarlege Bjørn Edvard Seim betjene pasientlisten
  • Vi jobber aktivt for å få tilsatt lege, men inntil da vil listen ivaretas av vikarlege