Fram til 17. mars gjennomfører Forsvaret vinterøvelsen Joint Viking i Midt-Troms. Øvelsen vil i perioder kunne påvirke framkommeligheten på veiene i øvingsområdet. Nedenfor følger informasjon om berørte veier, trafikksikkerhet og trafikkinformasjon, samt grafisk illustrasjonsmateriale.

 

Disse veiene blir berørt

 

  • E6 mellom Bjerkvik - Nordkjosbotn
  • 84 Tennevoll – Sjøvegan, Løksebotn – Skøelv
  • 851 / Fv. 7812 Brandvoll - Sjøvegan
  • 86 Skøelv – Bardufoss
  • 87 Bardufoss – Skjold
  • 855 Buktamoen – Finnfjordbotn
  • 854/87 Moen i Målselv – Skjold
  • 7834/Fv. 7890 Kjellmoen – Storsteinnes

 

Under feltøvelsen vil det i perioder være øvingsaktivitet langs deler av veinettet. Disse strekningene vil være skiltet spesielt. Av sikkerhetshensyn vil Militærpolitiet stoppe sivil trafikk og informere om det som foregår. Det vil være ekstra overvåking. Det kan også være redusert hastighet. I noen tilfeller kan også strekningene bli stengt i kortere perioder (inntil 20 minutter).

 

Vær ekstra oppmerksom

Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune ber trafikantene være ekstra oppmerksomme, beregne litt ekstra reisetid og sjekke trafikkinformasjon for området.

 

Informasjon

 

 

Fra HV16 har vi fått opplyst følgende:

 

Det være mye mil trafikk også på aksen Evenes-Bjerkvik - Narvik- Håkvik, da HV16 øver i dette området.