Søknadsfrist er 15. mars 2023.

Etter søknadsfristen vil alle søknadene bli vurdert opp mot gjeldende regelverk og prioriteringene i tiltaksstrategien Se vedlegg.

Søknader som mottas etter søknadsfristen vil bli behandlet fortløpende dersom det er midler tilgjengelig.

Søknader sendes elektronisk i Altinn. For mer informasjon om ordningene og lenke til søknadsskjema, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet:

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til drenering av jordbruksjord