Midlene skal dekke kommunens ekstra innsats for å håndtere pandemien, både økte utgifter og tapte inntekter.

Mange i kommunen har stått på for at innbyggerne skal ha en så normal hverdag som mulig, samtidig som de har sørget for godt smittevern, vaksinering og testing.

- Det har vært harde tak for alle som har jobbet med å ta vare på både unge og eldre. Det er godt å se at innsatsen kommunen har lagt ned, verdsettes og kompenseres fullt ut, sier ordfører Marit A. Espenes (Ap) som er svært fornøyd.
- Vi har som alltid vært nøkterne i vår budsjettering.  Dette er derfor et kjærkomment tilskudd som vi ikke har tatt høyde for i regnskapet.

Koronakompensasjonen gis som innbyggertilskudd, og eventuelle skjønnsmidler fordelt av statsforvalteren kan derfor komme i tillegg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ordfører Marit A.Espenes (tlf. 91 33 55 74)