Med brannbilen i spissen starter den fra Dyrøy hallen kl 11:30 (oppmøte 11:15). Vi kjører sakte i retning Brøstadbakken, kirkekrysset, Lundeveien retning sentrum, rundt Moan, videre til Espenes og der tar vi Kaffeveien tilbake, forbi sykehjemmet, inn veien til hallen og tilbake til grusbanen.
På grusbanen stilles bilene opp i ring, følg anvisning fra parkeringsvaktene.

Det blir tale for dagen v/Oda Røsæg Olsen og v/10.klasse.

Kl 13.00 synges nasjonalsangen samtidig av hele Norges befolkning. 🎶.

Alle holder seg i bilene, slik at det unngås fare for smitte. Ingen fasiliteter i hallen kommer til å være åpne, heller ikke toalettene, så det er viktig å ta sine forhåndsregler.

Alle gjør sitt for å skape god 17.mai stemning med pyntet bil, festklær og korpsmusikk klar på spotify.

Det vil gjøres et forsøk på å sende noen klipp fra arrangementet på Kommunens Facebookside.

Det blir mulighet for å kjøpe is og kaffe mens dere sitter i bilen. Kr 20,- for hver av dem.

Arrangøren er 8.klasse ved Elvetun, betaling skjer kun via vipps nr: 604890 «06 kullets skoledugnad». De informerer om at det ikke gjør noe om det betales litt ekstra.