I Dyrøy kommune vaksineres gruppe 3 fortsatt. Antall vaksinerte finner dere her: Tall for Dyrøy.  Alle disse er gjennomført med vaksinen fra Pfizer BionTech. Det gjenstår fortsatt vel 35 innbyggere over 75 år som skal vaksineres før vi kan starte med gruppe 4, (65-74 år). I denne gruppen vil også personer som er yngre, men i høy risikogruppe bli prioritert. For Dyrøy ligger andelen helsepersonell som har fått vaksinen på knappe 20%.

Leveransene i uke 12 og 13 er på ca 18-20 doser pr uke. I uke 14 mottar Dyrøy kommune ca 36-40 doser (Comirnaty fra Pfizer BionTec).

Statistikk
Vaksinasjoner blir fortløpende lagt inn på Sysvak (Nasjonalt vaksinasjonsregister). På Folkehelseinstituttets side kan dere på nasjonal vaksinasjonsstatistikk for hele landet: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/#kommunerantall-vaksinerte

Informasjon om vaksinene: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Nasjonale kriterier for plassering i grupper: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/.

Det gjøres oppmerksom på at i oversikten over risikogruppen er noen merket med *, disse tilhører gruppe 4. De uten tilhører gruppe 5.

Det er nå mulig for alle over 18 år som ønsker koronavaksinering å registrere seg på venteliste. 

  1. Når du registrerer deg elektronisk blir du automatisk satt i vaksinasjonskø.
    Når det blir din tur får du en tekstmelding om at du kan bestille time.   
  2. Selve timebestillingen vil foregå ved at du logger deg inn på samme nettsted og bestiller time. 
  3. Du må ha bank-ID for å benytte tjenesten og et mobilnummer.
    Har du ikke mobilnummer selv, kan du oppgi en annen persons mobil for beskjed når timen for vaksinering kommer.  
  4. Har du ikke mulighet til å registrere deg elektronisk kan du kontakte helsestasjonen i Dyrøy kommune på telefon 412 38 210   for manuell registrering.  

Lenken fungerer kun på Chrome nettleseren.

BESTILL TIME FOR VAKSINE

Massevaksinasjon vil kunne finne sted dersom kommunen tildeles større kvantum vaksine. FHI har foreløpig ikke tildelt oss større kvanta. For uke 10 og 11 er vi tildelt små kvanta.

Personer som skal vaksineres vil bli oppringt fra helsetjenesten for vaksinasjon.

Vår leverandør (Remin) har til tidvis tekniske problemer ved innlogging, noen kan plages med å komme gjennom. Prøv på nytt en annen dag (Husk å bruke Chrome nettleser).

Anmodning om registrering hos kommunen

Flere innbyggere har fastleger i andre kommuner. Dette gjør at vi ikke nødvendigvis har oversikt over innbyggere som skal plasseres i risikogruppe 4.

De som er yngre enn 65 og som skal vaksineres i gruppe 4 kan også bruke Remin-løsningen for å registrere seg.

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Helsestasjonen tlf: 412 38 210 eller
kommunalsjef Helse og omsorg tlf: 915 35 549