Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen og 1 person i Ibestad og Dyrøy. Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy er:

Kommune Antall tester Negative tester Positive tester Venter på svar
Dyrøy 124 123 1 0
Ibestad 125 124 1 0
Lavangen 157 154 3 0
Salangen 326 324 2 0
Totalt 732 726 6 0

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser en økende trend av smitte både i Norge og landene utenfor.

Nye nasjonale retningslinjer

Regjeringen har i dag annonsert følgende nye retningslinjer gjeldende fra 12. oktober:

• En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.

• Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves.

• Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

• Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Les mer om de nye retningslinjene her.

Annen informasjon

I Dyrøy satser vi nå på å øke tilbudet til ungdommen, informasjon om dette kommer gjennom egne kanaler. Informasjon om influensavaksine legges ut separat. Se forøvrig smittevernforskriften:

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)