Skolen åpner for 1.-4.trinn

Mandag 27.april åpner skolen for 1.-4.trinn. Det er gjennomført smitteverntiltak og vi ser fram til å ta imot elevene på skolen. Direkte informasjon går ut til de foresatte.

Åpning servicetorg

Vi planlegger å gradvis åpne kommunehuset fremover. Det vil fortsatt være slik at det er noen som jobber hjemmefra. Det må derfor avtales tid på forhånd. Dette gjøres med den enkelte saksbehandler. Servicetorget vil kunne ta imot henvendelser mellom kl 09-14:30. Kontaktinformasjon finnes her.

Bibliotek

Vi forsøker en åpning av biblioteket på tirsdager fremover. En utvidelse av åpningstiden vil kunne komme. Det åpnes i førsteomgang i tidsrommet 15:00-19:00. Første dag med åpent bibliotek vil være tirsdag 28.04. Det vil være begrensinger knyttet til hvor mange som er inne på biblioteket i gangen. Det slås opp oppslag knyttet til dette i Nordavindshagen.

17.mai

Det arbeides med å få til en alternativ markering av nasjonaldagen. Endelig plan for denne gjennomføringen vil bli offentliggjort etter 4. mai når det kommer tydelige retningslinjer fra sentralt hold om slike arrangement.

Ansamling av folk

Det våres i bakkene og det blir fristende å være ute i større og større grad. Det er den siste tid observert ansamlinger av særlig ungdom på ettermiddagstid. Det er forståelig at behovet for å være sosial fortsatt er til stede. Det er viktig å understreke at nasjonale retningslinjer fortsatt gjelder. Det er fortsatt slik at skolen kun er åpen for en begrenset andel av elevene og at det av smittevernhensyn henstilles om at skolens område og andre naturlige møtepunkt ikke brukes som samlingsplass.

Kriseledelsen ønsker alle en riktig god helg!