Konfirmasjon utsatt til høsten

Konfirmasjonen i Dyrøy er utsatt fra 7.juni til 20.september.

Kontakt med kommunen

Selv om det er en situasjon utenom det vanlige for tiden, så er våre ansatte tilgjengelige på mail eller telefon om innbyggerne skulle ha behov.

NAV med oppdatert info

NAV opplyser om at man har redusert tid til publikumsmottak. Dette med bakgrunn i stor pågang på andre tjenester. NAV har åpent for publikum torsdag 12.00-14.00 i Salangen. Det vises forøvrig til NAV.no for oppdatert informasjon.