Nye tiltak fra 12.03.20 kl.18:00

På bakgrunn av dette har kriseledelsen i dag iverksatt tiltak gjeldende for Dyrøy kommune. Vi ønsker å bidra til å holde smitteraten i regionen på nivået der det er i dag. Tiltak og råd som nå iverksettes vil i stor grad basere seg på redusert antall kontaktpunkter mellom mennesker for å forsøke å begrense eventuell smitte.

 • Alle skoler, SFO, barnehager og voksenopplæring stenges inntil videre fra og med 13. til 26.mars i første omgang. Elever i skolen vil få et alternativt undervisningtilbud fra mandag 16.mars. Dette vil kommuniseres direkte fra skolen fredag 13.mars.
 • Rådhuset stenges for besøkende. Henvendelser foretas pr.e-post og telefon. Det vil være noe redusert bemanning. 
 • Det ilegges besøksrestriksjoner ved Dyrøy omsorgssenter fra og med kl 18:00 torsdag 12.mars. Dette innbefatter streng adgangskontroll for besøkende.
 • Dagsentertilbud innstilles inntil videre.
 • Kulturskoleaktivitet, idrettshall, svømmebasseng, bibliotek og ungdomsklubb stenges inntil videre.
 • Alle offentlige arrangement avlyses.
 • Helsepersonell spesielt, men også øvrige ansatte i kommunen bes om ikke å utsette seg for smitte, det vil si å følge reiseråd og å unngå større arrangement etc. etter oppdaterte råd og veiledning fra FHI.
 • Det nedlegges forbud mot kommunale tjenestereiser.
 • Lag og foreninger, befolkning inkl. barn og unge oppfordres til å begrense sosial aktivitet.
 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng underlegges samme vurdering og anbefales avlyst.
 • Risikogrupper som særlig er utsatt for alvorlig forløp av coronainfeksjon oppfordres å unngå sosial kontakt, unngå arrangementer og ikke utsette seg for smitterisiko. Det er disse som ved sykdom vil kreve særskilt helsehjelp og kan føre til overbelastning av helsevesenet om alle blir syke samtidig.
  Risikogrupper er definert som:
  • Eldre over 65 år
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-kar sykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
  • Personer som røyker har også mulig en høyere risiko for alvorlig forløp av coronavirus
 • Man anbefaler alle å unngå møter, sosiale sammenkomster av større grupper
 • Ungdom spesielt anmodes også å følge oppgitte råd og anbefalinger, da disse også vil kunne bidra å spre smitte ved sosiale sammenkomster spesielt utenfor kommunen.

Målet med disse tiltakene er å begrense smittespredning samtidig som intern kapasitet og nødvendige funksjoner, spesielt innenfor helsevesen, blir opprettholdt. Denne spesielle situasjonen fordrer ekstra innsats fra deler av befolkningen, og vi håper at så mange som mulig vil bidra til denne nasjonale dugnaden.