All aktivitet er derfor med noen få unntak avlyst de neste to uker. Dette betyr at alle samlinger og tiltak utgår, alt fra gudstjenester og andakter til konfirmantarbeid, barne- og ungdomsarbeid, korvirksomhet, klubber og andre samlinger. Kirkelige seremonier som dåp, vielser og begravelser kan fortsette som før, men de vil bli underlagt smittebegrensende tiltak, herunder mulighet for kraftig adgangsbegrensning.

Denne søndagen betyr dette at det kun blir to dåpsgudstjenester i prostiet der bare den nærmeste familie vil være til stede.

Altså: Denne og neste søndag er det ingen offentlige gudstjenester i Senja prosti.
Lytt til radio! Denne søndagens radiogudstjeneste er fra Knarvik kirke i Bjørgvin bispedømme Kafé Pluss i Finnsnes kirke kommer til å organisere matvareutkjøring i stedet for å ha åpen kafé.

Med vennlig hilsen
Sigurd Skollevoll
Prosten i Senja