Nasjonale og lokale nr. for Koronaspørsmål

Vi ber derfor innstendig om at de som ikke trenger legehjelp, men har spørsmål angående Korona-smitte, fortrinnsvis bruker godt oppdaterte nettsider eller ringer den nasjonale hjelpetelefonen på tlf. 815 55 015, eller kommunens smittevernteam: 

Kristin Hals, sykepleier
Tlf: 467 49 241, kristin.hals.hanssen@dyroy.kommune.no
Anette Jørgensen, helsesykepleier
Tlf: 990 98 768, anette.jorgensen@dyroy.kommune.no

Vi ber om at alle forholder seg til dette slik at pasientene som har behov for legehjelp kommer raskere gjennom på telefon.
Har du behov for akutt helsehjelp i Dyrøy, ring 95 98 92 50, eventuelt nødnummer 113.

Vi beklager ulempen dette medfører.

Aktuelle nettsider med informasjon:
Regjeringen
Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Helsedirektoratet