Hensikten med øvelsen er å vedlikeholde og øke beredskapen i distriktet ved å trene med andre avdelinger og sivile totalforsvarsaktører. Heimevernet og sivile instanser har et nært og godt forhold som styrkes ved å trene og operere sammen. Dette bidrar til å styrke beredskapen i nord.

Øvelsens fokus er totalforsvar. Heimevernet vil i den forbindelse samarbeide med militære og sivile aktører. Blant de sivile aktørene som deltar på øvelsen er Politi, Sivilforsvar, Brannvesen, Statsforvalter og kommunene Tromsø, Senja, Sørreisa og Dyrøy.

Befolkningen kan kunne møte på eller observere militær aktivitet under øvelsen. Aktiviteten vil i hovedsak skje på dag- og kveldstid, men kan og forekomme på natten. Det vil være noe militær trafikk langs veiene.

Hvor: Tromsø, Senja, Sørreisa, Dyrøy

Når: 3.-8.september

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ingvild Ekrol

Mobil: 406 24 492

Epost: iekrol@mil.no