Arbeidet har referansenummer: 38609171. Det er størst sannsynlighet for forstyrrelser i dagene rundt 21.11.2023.

Under et kartutsnitt av området som vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet.