Hensikten med besøket var å synliggjøre mulighetene på Espenes Industriområde etter utvidelsen. Området har dypvannskai (45 m), ca 14 mål ferdig opparbeidet areal, og muligheter for mer. Les mer om området og den nye reguleringsplanen her

 

Sjømatklyngen har rundt 50 medlemmer fra sjømatnæringa (fiskeri og havbruk), og Uteng så gode muligheter på området, som ifølge han ligger nært Finnsnes, nært oppdrettsindustrien og midt i leia.

 

Etter en omvisning på de utvidede arealene og inne i den 800 kvm store hallen, sendte vi lederen av sjømatklyngen hjem med ønske om et snarlig gjensyn.

IMG_8917.jpg

Daglig leder i Sjømatklyngen Senja, Aleksander Uteng fikk med seg ny informasjon fra styreleder i VOX/ordfører Marit A. Espenes om mulighetene på det
sjønære industriområdet i Dyrøy (Espenes).