Vi har derfor blitt enige om å lage en type «nyhetsbrev» der vi kan komme med litt informasjon om hva som foregår – eller er vanlig at foregår – i barne- og ungdomsmiljøet. Her vil vi gjerne ha innspill fra dere!

I dette første «nyhetsbrevet» er det informasjon om hvem vi er, og hva vi gjør. I de neste vil det være ulike temaer. Første tema ut er julefeiringen

Hva er tverrfaglig forum?
I Dyrøy kommune har vi et tverrfaglig forum hvor alle som jobber med barn og unge møtes jevnlig.

Hva gjør vi?
Her tar vi opp hva de ulike aktørene ser som rører seg i barne- og ungdomsmiljøet. Vi snakker både om det positive og det som kan være av mer negativ art. Vi diskuterer hva vi kan gjøre for å forsterke det positive og hvordan vi kan hjelpe der det er utfordringer.

Vi kan også benyttes av foresatte for å diskutere utfordringer dere står i. Dere kan selv være med i tverrfaglig forum og presentere deres sak, eller en av oss kan gjøre det. Dersom dere ønsker å være til stede, blir vi enige på forhånd hvor mange av tverrfaglig forums medlemmer som skal være til stede. Det er ikke alltid det er behov for å ha med alle. Det er også mulig at vi diskuterer saken uten at dere er til stede. Dere vil da få en tilbakemelding i etterkant. Hvem som helst i forumet kan kontaktes dersom dere ønsker å ta opp en sak.

Hva kan man ta opp:
Det kan være ulike utfordringer man står i selv eller bekymringer man har ift andre barn og unge. Eksempler på tema: Fysisk eller psykisk sykdom, rusproblematikk, vold, utfordrende atferd, mobbing, utenforskap, bekymringer, behov for hjelp og støtte.

Hvem er vi?
Tverrfaglig forum består av:
Astafjord barnevern: 77189200
Enhetsleder barnehage Marit Kastnes: 91138821
Enhetsleder kultur Trine Strand: 41564348
Enhetsleder skole May Elin Hals: 46749631
Flyktningekoordinator Cecilie Larsen: 41326184
Fysioterapeut Ellen Hals: 48892732
Helsesykepleier Anette Jørgensen: 41238210
Kommunepsykolog Ragnar Blikfeldt: 48504821
Miljøterapeut skole Hilde Bakkemo: 41380626
Politi Roger Magnussen: 02800
PPT Lene Dahlkvist: 77830750
Psykiatrisk sykepleier Gøril Olsen: 99081267