Friluftslivets Ildsjelpris for Troms 2023- det er en glede å dele ut denne prisen for niende gang til en vinner som har oppfylt alle kriterier for å vinne! Ifølge statuttene skal prisen gå til en aktør som har gjort en betydelig og verdifull innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø. Prisen er ment å inspirere til videre innsats og være med å løfte all frivillig arbeid i vår sektor- natur og friluftsliv. Det er ikke alltid like enkelt å få til et omfattende dugnadsarbeid, men årets vinner har virkelige lyktes og et besøk på deres sosiale medier gir et sterkt inntrykk av positivitet og samhold. Det er plass til alle og det er glede over natur og friluftsliv. 

Hva betyr det å være en ildsjel? Vi erfarer at ildsjeler ofte fungerer som et kompass for aktivitet og tiltak i friluftslivet. Det er personene og foreningene som tar initiativ, skriver søknader og rapporter, bruker sin kreativitet, kunnskap – og engasjement til å skape noe i sitt nærmiljø. De gjør det mulig og enkelt for andre å tilby sin hjelp og å delta. Med et fast punkt et det enklere å stake ut kursen for de målene man har satt seg og finne frem i lag over tid. Det er det som kjennetegne ildsjelene våre. 

Årets vinner har utmerket seg ved å ha flere styrker som har vært til god hjelp – og kanskje en forutsetning i deres imponerende arbeid for friluftsliv i sin kommune. Stor arbeidskapasitet, de har fokus på både tilrettelegging og aktivitetstilbud, bidrar i planarbeid, er gode på samarbeid, kjenner sin kommune- ingen grender blir forbigått. Alle får et tilbud. Allsidighet er et viktig stikkord- høyt til fjells og helt nært- den kjære nærturen med en lav terskel for å bli med. Vi kan godt hinte om at til og med konserter utafor allfarvei er innafor for den gjengen vi skal frem til. 

Hva betyr det å ha ildsjeler som dette i kommunen? Juryen har merket seg et foto der tre personer bærer en benk fremst, to kommer eter med spade – på vei over en bro. Dette er et bilde på en forening som bærer sammen- som brenner for å skape et friluftslivstilbud og som lager plass til flere. 

Det er en glede å kunne dele ut prisen til Dyrøy Turlag for deres innsats- blant annet- for drift av Telltur Dyrøy, tilbud om utallige turer sommer og vinter, ansvarlig for drift og vedlikehold av den flotte, nye dagsturhytta i Dyrøy og det viktige vedlikeholds- og tilretteleggingsarbeidet med klopping, bålplasser, broer, rydding og skilting. Dere er kreative, driftige og et eksempel på at et turlag kan gi veldig mye tilbake til sin kommune og alle dem som bor der! Gratulerer!