Hvis datoen ikke passer er det mulig å møte planlegger og representant for administrasjonen onsdag 31.mai kl 17-19 på kommunehuset.