Dyrøyseminaret brukes til utvikling av lokalsamfunnet og av regionen vår, og har vært arrangert siden 1998. Det fjortende Dyrøyseminaret går av stabelen i september 2024 og er allerede under planlegging.

Dyrøyseminaret har vært en viktig arena for intern og ekstern nettverk- og kunnskapsbygging, og er godt kjent regionalt og nasjonalt. I 2022 brukte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik Dyrøyseminaret som arena for å få viktige innspill til Distriktsmeldinga som da var under utarbeidelse.

- Det var en stor anerkjennelse for oss, sier Espenes.

Hun er veldig glad for det gode samarbeidet med fylkeskommunen, som Dyrøy har hatt en samarbeidsavtale med siden 2011. Dyrøyseminaret har et regionalt perspektiv og har i flere år lagt enkelte arrangement tilknyttet seminaret utenfor kommunes grenser. Dette vil også skje i 2024. Selve Dyrøyseminaret er en møteplass, men gjennom Dyrøyseminaret utvikles det nye nettverk, samhandlinger og møteplasser som blir varig etablert over tid.

I arbeidet med Dyrøyseminaret i 2024 legges til grunn oppfølging av Distriktsmeldinga fra regjeringen, samt næringsstrategien, planstrategien og utviklingen av Tromsvekst-avtalene i fremtidige Troms fylkeskommune.

Dyrøyseminaret 2024 skal også bidra til regional samhandling og planutvikling. Sentralt i dette er ny Regional næringsplan for Midt-Troms og større prosjekt på rekruttering og forebygging av utenforskap. Også på neste Dyrøyseminar vil et tett samarbeid med Forskningsrådet og andre FOU-miljø ha fokus. Summen av dette er avgjørende for næringsutvikling og bo- og blilyst i lokalsamfunn.

Lenke til sak i Folkebladet: Dyrøyseminaret får støtte fra fylket: – Viktig for å skape et levende lokalsamfunn - folkebladet.no

 

Ordførere Veileder oppstart.jpg

 

Dyrøyseminaret 2022 gikk av med et smell. Her ble en ny veileder for ungdomsmedvirkning i praksis lagt fram, som var utarbeidet av Nordavind Utvikling i samarbeid med mange.

 Foto: Agnar Kaarbø, Kommunal Rapport.