Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner. Hvert år siden 2011 har Telemarkforsking rangert kommunene i Norge med bakgrunn i en rekke datakilder. Kommunene rangeres i ti kategorier samt en samlet rangering som er summen av disse ti.

- I små kommuner som Dyrøy er det mange frivillige som bidrar til at vi har et aktivt kulturliv med flere arrangementer. Dette er viktige møteplasser for mennesker i alle aldre, men som kanskje ikke klarer å nå opp på indeksen når det ikke alltid kan måles i antall mennesker og kroner og øre, sier ordfører Kjell-Sverre Myrvoll (Sp).

Kino og billettinntekter vektes høyt i denne indeksen, og det vil favorisere store kommuner med større kulturhus og egne kinoer. Rapporteringen til indeksen krever at man bruker fastsatte digitale systemer som har høyere brukerterskler, og på den måten blir det en utfordring for mange.

- Selv om vi ikke har kino og stort kulturhus, så har våre innbyggere et bredt kulturtilbud her i Dyrøy, både i Nordavindshagen og på andre arenaer, som er i tråd med kulturplanen i Dyrøy, som sier at Kulturlivet i Dyrøy skal være for alle. Kinotilbud har vi innen en radius av en times reisevei, sier kulturleder Trine Strand.

De to siste måneder har det vært flere store arrangementer her hos oss, hvor frivilligheten og “Kultur i Dyrøy” har vært arrangør. Gode eksempler kan være; pianokonsert med verdenskjente Misora Ozaki, plateslipp med Terje Espenes soloalbum Røtter, konsert med Tromsø Kammerkor, Bygdefest med Kartellet og Ragnhild Furubotten orkester og nå på torsdag spiller Arctimus Grieg. Og om tre uker starter Moddi sin juleturne hos oss i Arvid Hanssen-huset.

- Det er mye kultur og aktiviteter på en liten plass som Dyrøy, mye drevet av dyktige frivillige. Og i Dyrøy er det imponerende hvor stort publikum vi har, sier Trine Strand.

Dyrøy kommune har også en aktiv kulturskole som gir et bredt tilbud til barn og unge, med både sang, musikk og teater, og en ungdomsklubb med gratis middag og aktiviteter som er åpen tre dager i uka.

- Vi mener at indeksen ikke gjenspeiler all den aktiviteten som kommunen og de frivillige legger ned i kultur og frivillig arbeid i kommunen, avslutter ordfører Kjell-Sverre Myrvoll (Sp).

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med:

Kulturleder Trine Strand på tlf: 41564348

Ordfører Kjell-Sverre Myrvoll på tlf: 41020861