Sammen med de andre Midt-Tromskommunene skal representanter fra Dyrøy samles i Målselv for et felles kommunestyremøte 20. mars. Her presenteres blant annet funn fra den reviderte samfunnsanalysen som skal ligge til grunn for ny regional næringsplan. Hensikten er å skape felles forståelse for muligheter og utfordringer i regionen, ikke minst når det gjelder rekruttering og kompetanse. Både politiske (kommunestyrer og ungdomsråd) og administrative representanter fra kommunene (rådmenn, næringsmedarbeidere, personalsjefer) skal delta her i debatter og gi innspill.

Kommunestyret skal behandle mange saker torsdag 23.3. Sak om fremtidig skolestruktur og tilstandsrapport fra Dyrøy barnehage er blant viktige saker som handler om oppvekst i Dyrøy. Saker om sentrumsbygg, politisk utvalgsstruktur, samarbeidsavtale Midt-Troms friluftsråd og årsrapport og handlingsplan fra VOX er blant de andre sakene på agendaen. Fremtiden til boligstiftelsen skal også avgjøres. Listen er ikke komplett.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside.  Møtekalender

 

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!