På helsestasjonen og i skolehelsetjenesten får barnet tilbud om regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling.

Helsesykepleiertjenesten er et gratis tilbud. Vi samarbeider tverrfaglig med andre instanser i kommunen, som for eksempel barnehage, PPT, fysioterapeut, fastlege, BUP, barnevern og psykiatritjeneste.

Konsultasjonene gjennomføres av helsesykepleier, helsestasjonslege og fysioterapeut.

Helsestasjon

 • Hjemmebesøk til alle nyfødte.
 • Regelmessige konsultasjoner for barn i alderen 0-5 år.
 • Vaksinasjon jfr. nasjonalt program.
 • Oppfølging av barn med spesielle behov.
 • Tidlig Inn - samarbeid rundt gravide og barnefamilier med ekstra utfordringer
 • Råd, veiledning og helseopplysning
   

Helsestasjonen har også disse tjenestene

 • Svangerskapskontroller hos jordmor.
 • Skolehelsetjeneste i grunnskole.
 • Helsestasjon for ungdom
 • Influensavaksinering, vaksinering til andre grupper.
 • Tuberkulosearbeid.
 • Smittevern.
 • Miljørettet helsevern
 • Helseopplysning, rådgiving og veiledning.
 • Leder i Tverrfaglig forum

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i grunnskolen. Målet er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens fysiske, psykiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten samarbeider med foreldre/foresatte, skolens personell, PPT, fysioterapeut, fastlege, barnevern, sykehus og andre. 
 

Skolehelsetjenesten tilbyr

 • Informasjon, råd og veiledning.
 • Målrettede helseundersøkelser.
 • Vaksinasjon jfr. nasjonalt program.
 • Samtaler.
 • Helseopplysning og undervisning.
 • Henvisning til andre instanser ved behov.
 • Gruppevirksomhet.

Helsestasjon for ungdom

HSU er et gratis tilbud for ungdom mellom 13 og 20 år. HSU har ikke faste åpningstider. Ta kontakt på tlf eller sms 99098768, så finner vi en time til deg. På HSU møter du helsesykepleier og lege ved behov.

Hit kan man komme hvis man har lyst til å prate med noen.

Vi skriver også  ut resept på prevensjon, tar klamydiatest, graviditetstest og gjennomfører andre undersøkelser etter behov. Tester og undersøkelser er gratis.

Jordmor

Svangerskapsomsorgen skal fremme helse og forebygge sykdom hos den gravide og hos barnet i magen. Gravide kan velge mellom å gå til jordmor, lege eller en kombinasjon av disse.

Jordmortjenesten tilbyr svangerskapskontroller og samtaler.

Kontrollene varer vanligvis i 30-60 minutter, men ved behov avtales lengre og hyppigere kontroller. På kontrollene vil jordmor/lege undersøke fosterets vekst og utvikling, kontroll av urinprøve (ha alltid urinprøve med), blodtrykk, vekt, fosterlyd og evt blodprøve.

Ved kontrollene vil jordmor/lege gi deg og din partner råd og veiledning angående svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmor samarbeider med den gravides fastlege og fødeinstitusjon etter behov.

Åpningstider

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående barnet ditt, noe du lurer på eller er bekymret for. Vi har åpent hverdager. Dersom du ikke når oss på telefon kan du legge igjen en beskjed på svareren eller på servicetorget.