Dyrøy som vertskommune for oppdrett kommer bedre ut enn tidligere år. Tildelingen for 2022 er på 16 445 954,37. Kommunen hadde forventet ca.12 millioner. 

  • Inntektene fra Havbruksfondet skal vi bruke til å videreutvikle lokalsamfunnet vårt. Vi har vedtatt mange store løft i Dyrøysamfunnet, inkludert sentrumsbygget og det nye torget, som vi nå kan finansiere opp på en bedre måte, sier ordfører Marit A. Espenes (Ap).


Eventuelle spørsmål kan rettes til ordfører Marit A. Espenes (tlf. 91 33 55 74)
 

Liste over tildeling til alle kommuner med havbruk.