Dugnad for alle

Dyrøy kommune henstiller til alle om å ta personlig ansvar for å forebygge smitte. Smittespredning vil skje fort, og vil spesielt ramme utsatte grupper (personer med grunnsykdommer og eldre). Om tjenesteyterne i tillegg rammes, kan situasjonen bli vanskelig å håndtere. Pr. nå har vi et smittetilfelle lokalt i kommunen, men mange i karantene. 

Jevnlig møtevirksomhet

Dyrøy kommunes kriseledelse/beredskapsgruppe gjennomfører jevnlige møter, også med sentrale myndigheter/fylkesmannen. Pr. nå gir kriseledelsen en statusoppdatering hver dag, og eventuell annen informasjon. Følg ellers oppdateringer på sidene i høyre menyboks; folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, helsenorge og regjeringen.