* Alle som kommer til Dyrøy etter reiser i Oslo og Viken skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 09.03.2020.

* Personer som berøres av dette tiltaket skal varsle smittevernkontakter i Dyrøy kommune. 

* Personer med fritidsbolig/hytte i Dyrøy som ikke allerede er i kommunen, skal ikke komme til Dyrøy. Vår helsetjeneste er ikke dimensjonert for å håndtere flere enn de fastboende.

Tiltakene gjelder i første omgang frem til 26.03.2020. 

Ny forskrift om karentene

Viser også til ny forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden, gjort gjeldende 13.03.2020, med virkning for personer som har ankommet Norge etter 27.02.2020.

* Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.

Hva betyr å være i karantene?

* En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.

Lenke: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-287

Besøksrestriksjoner ved Dyrøy omsorgssenter

Helsedirektoratet vedtok den 12. mars å innføre restriksjoner på besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Dette er innført i Dyrøy. Se lenke:  

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Lokalt smittevernteam:

Kristin Hals, sykepleier
Tlf: 467 49 251, kristin.hals.hanssen@dyroy.kommune.no

Anette Jørgensen, Helsesykepleier
Tlf: 990 98 768, anette.jorgensen@dyroy.kommune.no

Krisestab i Dyrøy kommune er satt.

Kriseledelse: Marit A. Espenes (ordfører) 91 33 55 74