Ny oppdatering fredag 7.mai kl.15:45:
Det jobbes med utlufting og oppfylling av tilførselsledningen fra Rundfjellvatnet.  Situasjonen med redusert tilførsel av vann til høydebassenget gjør at vi må gjeninnføre nattestenging av hele kommunens vannanlegg. Vannet stenges i kveld fra kl 21 og åpnes igjen fra kl 07 i morgen tidlig. Vi gjør oppmerksom på at det tar tid å få vann i anlegget etter åpning, noe som gjør at noen abonnenter ikke har vann i kranene før bortimot kl 10. Nattestenging gjelder også natt til søndag og natt til mandag.  Mandag morgen åpnes anlegget fra kl 06.  Vi beklager de ulempene dette medfører for alle berørte abonnenter.

Vi henstiller fortsatt alle abonnenter om å begrense forbruket og at eiere av fritidsboliger må kontrollere sine inntaksledninger for eventuelle skader og lekkasjer. 

Ny oppdatering planlegges mandag formiddag.

Kriseledelsen

 

Ny oppdatering torsdag 6.mai kl.13.30:
Onsdag ettermiddag startet vi arbeidet med utlufting og oppfylling av tilførselsledningen fra Rundfjellvatnet. Vi hadde et håp om at dette skulle være ferdigstilt til i ettermiddag slik at vi kunne åpne opp for vannforsyning til alle abonnenter. Dette har vi dessverre ikke lyktes med, og de abonnentene på Bjørkebakken og Lunde som er uten vanntilgang vil fortsatt være det. Tidshorisonten er uviss, men det jobbes kontinuerlig for å løse problematikken. De abonnentene som fortsatt rammes av manglende vannlevering kan kontakte tlf 400 48 285 for å avtale henting eller tilkjøring av forbruksvann.

Alle øvrige strekninger er åpnet som planlagt i dag. Situasjonen med redusert tilførsel av vann til høydebassenget gjør at vi må foreta nattestenging på Dyrøya. Vannet stenges i kveld fra kl 21 og åpnes igjen fra kl 06 i morgen tidlig. Vi gjør oppmerksom på at det tar tid å få vann i anlegget etter åpning, noe som gjør at noen abonnenter ikke har vann i kranene før bortimot kl 08. 

Vi beklager de ulempene dette medfører for alle berørte abonnenter.

Vi henstiller fortsatt alle abonnenter om å begrense forbruket.  Vi minner også om at det vannet som kommer i kranene kan være misfarget til å begynne med. Dette skyldes at avleiringer i stikkledningene løsner når vannet settes i bevegelse ved åpning. Ta bort eventuelle siler på kraner før du starter tapping i huset slik at urenheter ikke tetter kranene. Tapp kun kaldtvann til du har stabil og ren tilførsel i huset – da unngår du at urenheter kommer inn i varmtvannsbereder.

Vi minner eiere av fritidsboliger om å kontrollere sine inntaksledninger for eventuelle skader og lekkasjer. 

Dersom det pågår frost-tapping ber vi om at dette stoppes umiddelbart.

Ny planlagt oppdatering av status gjøres fredag formiddag. Dersom det skjer noen endringer av betydning innen da vil vi legge ut melding om det.

Kriseledelsen
 

Ny oppdatering onsdag 5.mai kl.09:15
Vi starter arbeidet med utlufting og oppfylling av tilførselsledningen fra kl 10.00 i dag. I den forbindelse blir det stengt for vann ut til abonnentene på Bjørkebakken og Lunde. Varigheten av stengingen er uviss, men det må påregnes stenging her fram til torsdag formiddag.  Vi beklager de ulempene dette medfører. De abonnentene som rammes av manglende vannlevering kan kontakte tlf 400 48 285 for å avtale henting eller tilkjøring av forbruksvann.

Ny planlagt oppdatering av status gjøres torsdag formiddag. Dersom det skjer noen endringer av betydning innen da vil vi legge ut melding om det.

Kriseledelsen

 

Ny oppdatering tirsdag 4.mai kl.16:45
Alle strekningene er åpnet som planlagt i dag. Vi jobber fortsatt for fullt med lekkasjesøk og –utbedringer på Dyrøya, noe som har gitt resultater i form av redusert forbruk på nettet der. I tillegg har forsyningen til høydebassenget de siste dagene gitt så mye oppfylling at vi avslutter ordningen med nattestenging av vannanlegget.

Onsdag ettermiddag starter arbeidet med utlufting og oppfylling av tilførselsledningen fra Rundfjellvatnet. Dette arbeidet antas å være ferdigstilt innen torsdag formiddag, og da kan vi også åpne opp det ledningsnettet som har vært helt stengt fram til nå. Dette gjør at abonnentene på Rya vil få tilførsel av vann torsdag. I forbindelse med åpning av dette nettet vil det måtte påregnes utspyling og lufting før det er gjenopprettet normal forsyning.

De abonnentene som fortsatt rammes av manglende vannlevering kan kontakte tlf 46875626 for å avtale henting eller tilkjøring av forbruksvann.

Vi henstiller fortsatt til å begrense forbruket.  Vi minner også om at det vannet som kommer i kranene kan være misfarget til å begynne med. Dette skyldes at avleiringer i stikkledningene løsner når vannet settes i bevegelse ved åpning. Ta bort eventuelle siler på kraner før du starter tapping i huset slik at urenheter ikke tetter kranene. Tapp kun kaldtvann til du har stabil og ren tilførsel i huset – da unngår du at urenheter kommer inn i varmtvannsbereder.

Ny planlagt oppdatering av status gjøres torsdag formiddag. Dersom det skjer noen endringer av betydning innen da vil vi legge ut melding om det.

Kriseledelsen

Ny oppdatering mandag 3.mai kl 10.00:
Alle strekningene er åpnet som planlagt i dag. Forsyningen til høydebassenget er stabil, men det er slik at vi må fortsette prosedyren med nattestenging også i dagene framover.  Vannet stenges på kveldstid fra kl 20 og åpnes igjen fra kl 06 neste morgen. Vi gjør oppmerksom på at det tar tid å få vann i anlegget etter åpning, noe som gjør at noen abonnenter ikke har vann i kranene før bortimot kl 09.  Unntaket mandag 3.mai er området Langhamn og Dyrøyhamn hvor vi må stenge periodevis for lekkasjesøk og –utbedringer. Vi beklager de ulempene dette medfører for abonnentene.

Dyrøy kommune foretar fortløpende  lekkasjesøk og -utbedringer i fordelingsnettet for vannverket. Det er for tiden store lekkasjer i vannverket. Flere lekkasjer er allerede funnet og utbedret  på det eldre fordelingsnettet, men det gjenstår ytterligere lekkasjer som utgjør stort forbruk og som må lokaliseres og utbedres.  Det arbeides nå med dette på Dyrøya hvor det blant annet et er lokalisert lekkasje i kjeller på en fritidsbolig der inntaksledninga er frosset i stykker og vann fosser ut. Vi ber derfor eiere av fritidsboliger om å kontrollere sine inntaksledninger for evt. skader og lekkasjer. Dersom det pågår frost-tapping ber vi om at dette stoppes umiddelbart.

De abonnentene som fortsatt rammes av manglende vannlevering over lengre perioder kan kontakte tlf 46875626 for å avtale henting eller tilkjøring av forbruksvann.

Vi henstiller fortsatt til å begrense forbruket.  Vi minner også om at det vannet som kommer i kranene kan være misfarget til å begynne med. Dette skyldes at avleiringer i stikkledningene løsner når vannet settes i bevegelse ved åpning. Ta bort eventuelle siler på kraner før du starter tapping i huset slik at urenheter ikke tetter kranene. Tapp kun kaldtvann til du har stabil og ren tilførsel i huset – da unngår du at urenheter kommer inn i varmtvannsbereder.

Ny planlagt oppdatering av status gjøres mandag formiddag.

Kriseledelsen
 

Ny oppdatering lørdag 1.mai kl 18.30:
Alle strekningene er åpnet som planlagt i dag. Forsyningen til høydebassenget er stabil, men det er slik at vi må fortsette prosedyren med nattestenging i dagene framover.  Vannet stenges på kveldstid fra kl 20 og åpnes igjen fra kl 06 neste morgen. Vi gjør oppmerksom på at det tar tid å få vann i anlegget etter åpning, noe som gjør at noen abonnenter ikke har vann i kranene før bortimot kl 09.

Unntaket søndag 2.mai er strekningen til Espenes som ikke vil åpnes før ca kl. 15.00 pga nødvendig arbeid på ledningen. I tillegg vil strekningen fra Espejord og nordover på Dyrøya stenges i perioden fra kl. 13.00 til 18.00 søndag 2.mai. Vi beklager de ulempene dette medfører for abonnentene.

De abonnentene som fortsatt rammes av manglende vannlevering over lengre perioder kan kontakte tlf 46875626 for å avtale henting eller tilkjøring av forbruksvann.

Vi henstiller fortsatt til å begrense forbruket.  Vi minner også om at det vannet som kommer i kranene kan være misfarget til å begynne med. Dette skyldes at avleiringer i stikkledningene løsner når vannet settes i bevegelse ved åpning. Ta bort eventuelle siler på kraner før du starter tapping i huset slik at urenheter ikke tetter kranene. Tapp kun kaldtvann til du har stabil og ren tilførsel i huset – da unngår du at urenheter kommer inn i varmtvannsbereder.

Ny planlagt oppdatering av status gjøres mandag formiddag. Dersom det skjer noen endringer av betydning resten av helga vil vi legge ut melding om det.

Kriseledelsen

Ny oppdatering 30.04.21 kl 11.30:
Alle strekningene er åpnet som planlagt i dag. Det pågår lekkasjesøk på deler av Dyrøya nord og på ledningsnettet mot Espenes, og dette gjør at vannet her blir stengt i kortere perioder.

Forsyningen til høydebassenget er stabil, men det er slik at vi må fortsette prosedyren med nattestenging i dagene framover.  Vannet stenges på kveldstid fra kl 20 og åpnes igjen fra kl 06 neste morgen. Vi gjør oppmerksom på at det tar tid å få vann i anlegget etter åpning, noe som gjør at noen abonnenter ikke har vann i kranene før bortimot kl 09.

De abonnentene som fortsatt rammes av manglende vannlevering kan kontakte tlf 46875626 for å avtale henting eller tilkjøring av forbruksvann.

Vi henstiller fortsatt abonnentene til å begrense forbruket.  Vi minner også om at det vannet som kommer i kranene kan være misfarget til å begynne med. Dette skyldes at avleiringer i stikkledningene løsner når vannet settes i bevegelse ved åpning. Ta bort eventuelle siler på kraner før du starter tapping i huset slik at urenheter ikke tetter kranene. Tapp kun kaldtvann til du har stabil og ren tilførsel i huset – da unngår du at urenheter kommer inn i varmtvannsbereder.

Ny oppdatering av status gjøres mandag formiddag. Dersom det skjer noe endring av betydning i helga vil vi legge ut melding om det.

Kriseledelsen

Ny oppdatering 29.04.21 kl 13.45:
Vi har åpnet opp alle strekningene som planlagt i dag. Forsyningen til høydebassenget er stabil, men den er slik at vi må fortsette prosedyren med nattestenging i dagene framover. Da blir det slik at vannet stenges på kveldstid fra kl 20 og åpnes igjen fra kl 06 neste morgen. Vi gjør oppmerksom på at det tar tid å få vann anlegget etter åpning, noe som gjør at noen abonnenter ikke har vann i kranene før bortimot kl 09. 

I tillegg jobbes det med lekkasjesøk og utbedringer på nettet. Dette gjør at enkelte områder kan bli stengt i kortere perioder fredag. Dette gjelder strekningen Dyrøya sør (fra Dalvika og sørover) og Espenes.

De abonnentene som fortsatt rammes av manglende vannlevering kan kontakte tlf 46875626 for å avtale henting eller tilkjøring av forbruksvann.

Vi henstiller fortsatt abonnentene til å begrense forbruket.  Vi minner også om at det vannet som kommer i kranene kan være misfarget til å begynne med. Dette skyldes at avleiringer i stikkledningene løsner når vannet settes i bevegelse ved åpning. Ta bort eventuelle siler på kraner før du starter tapping i huset slik at urenheter ikke tetter kranene. Tapp kun kaldtvann til du har stabil og ren tilførsel i huset – da unngår du at urenheter kommer inn i varmtvannsbereder.

Ny oppdatering av status gjøres fredags formiddag.

Kriseledelsen

 

Ny oppdatering 28.04.21 kl.11:50
Vi har åpnet opp alle strekningene som planlagt i dag. Forsyningen til høydebassenget er stabil, men den er slik at vi må fortsette prosedyren med nattestenging i dagene framover. Da blir det slik at vannet stenges på kveldstid fra kl 20 og åpnes igjen fra kl 06 neste morgen. Vi gjør oppmerksom på at det tar tid å få vann anlegget etter åpning, noe som gjør at noen abonnenter ikke har vann i kranene før bortimot kl 09. 

I tillegg jobbes det med lekkasjesøk og utbedringer på nettet. Dette gjør at enkelte områder kan bli stengt i kortere perioder. Dette gjelder pr i dag strekningen Dyrøy sør (fra Dalvika og sørover) samt området Finnlandsnes/båthavna.

De abonnentene som fortsatt rammes av manglende vannlevering kan kontakte tlf 46875626 for å avtale henting eller tilkjøring av forbruksvann.

Vi henstiller fortsatt abonnentene til å begrense forbruket.  Vi minner også om at det vannet som kommer i kranene kan være misfarget til å begynne med. Dette skyldes at avleiringer i stikkledningene løsner når vannet settes i bevegelse ved åpning. Ta bort eventuelle siler på kraner før du starter tapping i huset slik at urenheter ikke tetter kranene. Tapp kun kaldtvann til du har stabil og ren tilførsel i huset – da unngår du at urenheter kommer inn i varmtvannsbereder.

Ny oppdatering av status gjøres torsdag formiddag.

Kriseledelsen

 

Ny oppdatering 27.04.21 kl.11:50
Vi har åpnet opp alle strekningene som planlagt i dag. Forsyningen til høydebassenget er stabil, men den er slik at vi må fortsette prosedyren med nattestenging i dagene framover. Da blir det slik at vannet stenges på kveldstid fra kl 20 og åpnes igjen fra kl 06 neste morgen. Vi gjør oppmerksom på at det tar tid å få vann anlegget etter åpning, noe som gjør at noen abonnenter ikke har vann i kranene før bortimot kl 09.

De abonnentene som vi dessverre ikke får levert til nå pga lekkasjer og redusert trykk på deler av nettet vil ikke få normal tilførsel ennå.  Dette gjelder øvre deler av Rya på Bjørkebakken og de abonnentene som er tilknyttet endekummen på Finnlandsnes. Vi beklager sterkt de ulempene dette gir, men stenging her er nødvendig for at ikke totalt forbruk ut skal bli for stort. De som rammes av denne kan kontakte tlf 46875626 for å avtale henting eller tilkjøring av forbruksvann.

Vi henstiller fortsatt abonnentene til å begrense forbruket slik at vi ikke tapper høydebassenget mer ned enn nødvendig.

Vi minner om at det vannet som kommer i kranene kan være misfarget til å begynne med. Dette skyldes at avleiringer i stikkledningene løsner når vannet settes i bevegelse ved åpning. Ta bort eventuelle siler på kraner før du starter tapping i huset slik at urenheter ikke tetter kranene. Tapp kun kaldtvann til du har stabil og ren tilførsel i huset – da unngår du at urenheter kommer inn i varmtvannsbereder.

Ny oppdatering av status gjøres onsdag formiddag.

Ny oppdatering 25.04.21 kl.14:50:
Vi har åpnet opp alle strekningene som planlagt i dag. Forsyningen til høydebassenget er stabil, men den er slik at vi må fortsette prosedyren med nattestenging i dagene framover. Da blir det slik at vannet stenges i kveld kl 20 og åpnes igjen i morgen tidlig fra kl 06. Denne prosedyren vil følges utover uka til vi har fått reetablert normal tilførsel. Endelig tidshorisont er uviss, det avhenger blant annet av at de tiltakene vi iverksetter i Rundfjellvatnet fungerer.

De abonnentene som vi dessverre har måttet utelate pga flere lekkasjer på nettet vil ikke få normal tilførsel ennå. Intensivert lekkasjesøk starter mandag morgen, og så snart lekkasjer er lokalisert og utbedret vil det åpnes også for disse abonnentene. Vi beklager sterkt de ulempene dette gir, men stenging her er nødvendig for at ikke totalt forbruk ut skal bli for stort. De som rammes av denne kan kontakte tlf. 46 87 56 26 for å avtale henting eller tilkjøring av forbruksvann.

Vi henstiller fortsatt abonnentene til å begrense forbruket slik at vi ikke tapper høydebassenget mer ned enn nødvendig.

Vi minner om at det vannet som kommer i kranene kan være misfarget til å begynne med. Dette skyldes at avleiringer i stikkledningene løsner når vannet settes i bevegelse ved åpning. Ta bort eventuelle siler på kraner før du starter tapping i huset slik at urenheter ikke tetter kranene. Tapp kun kaldtvann til du har stabil og ren tilførsel i huset – da unngår du at urenheter kommer inn i varmtvannsbereder.

Ny oppdatering av status gjøres mandag formiddag.

Kriseledelsen

Ny oppdatering 24.04.21 kl.14:40:
Vi har i løpet av natten fått fylt opp høydebassenget i slik grad at det er forsvarlig å åpne hele nettet i dag. Vi har åpnet vannforsyning til hele Dyrøya, Brøstadbotn sentrum og Espenes/Øvre Espenes. Finnland/Finnlandsneset, Bergan, Bjørkebakken/Lunde og Sæter/Sortevik vil åpnes fra ca kl 15.

Vi henstiller til abonnentene om å begrense forbruket slik at vi ikke tapper høydebassenget mer ned enn nødvendig. Årsaken til det er at forbruket nå er en del høyere enn tilførselen, men den oppfyllingen vi fikk gjort i natt gjør det forsvarlig å ha alle strekninger åpne utover lørdag ettermiddag og kveld.

Det vil bli stenging av anlegget igjen lørdag kveld fra kl 21. Åpning til abonnentene gjøres igjen søndag morgen kl 09, og da vil alle abonnenter ha tilførsel igjen i løpet av søndag formiddag.

Vi gjør oppmerksom på at det vannet som kommer i kranene vil være misfarget til å begynne med. Dette skyldes at avleiringer i vannledningene løsner når vannet settes i bevegelse ved åpning. Ta bort eventuelle siler på kraner før du starter tapping i huset slik at urenheter ikke tetter kranene. Tapp kun kaldtvann til du har stabil og ren tilførsel i huset – da unngår du at urenheter kommer inn i varmtvannsbereder.

Som vi nevnte i går vil nattestengning av vannforsyningen måtte påregnes i en periode framover. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre abonnenter. Tidshorisonten for nødvendig nattestenging gjøres også fortløpende, og opphører så snart vi har tilstrekkelig tilførsel inn på anlegget.

 

Ny oppdatering 23.04.21 kl.20:00:
Vi har åpnet vannforsyning til Bergan, Sæter, Bjørkebakken/Lunde, Finnlandsneset samt Dyrøya sør for Dalvika. Under oppfylling av høydebasseng vil det være begrensninger i forsyningen ut på nettet. Dette beklager vi, men ber om forståelse for at vi ikke kan slippe ut mer vann på nettet enn vi får inn.

I forhold til normalt er det redusert tilførsel av vann til høydebassenget. Forbruk på det vi har åpnet til nå er like høyt og i perioder høyere enn tilførselen. Dette gjør at de strekningene som har fått vann i kveld vil bli stengt igjen kl 22. Dette gjøres for at vi skal kunne få fylt opp mer i høydebassenget i løpet av natten og skaffe oss et magasin til oppfylling og igangsetting av resterende ledningsnett lørdag.

Lørdag morgen vil vi åpne opp de strekningene som ikke har vært åpnet i kveld. Denne prosessen starter kl 08, og det antas at det vil ta noen timer å få driftsatt disse. Her må vi ta et forbehold siden det er flere lekkasjer på disse strekningene som kan gjøre at samlet uttak vil bli høyere enn tilførselen til hovednettet. Dette overvåkes kontinuerlig, og beslutning om åpning på flere strekninger tas underveis.

Tilbud om henting av vann på brannstasjonen vil opprettholdes så lenge behovet er tilstede. Henting kan da gjøres lørdag og søndag kl 11–13 og kl 18-20.

Nattestengning av vannforsyningen vil måtte påregnes i en periode framover. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre abonnenter. Samtidig vil vi gi en honnør til innbyggere og bedrifter i Dyrøy som har vært tålmodige og funnet egne nødløsninger i løpet av den tiden vi ikke har kunnet levere vann som forutsatt.

 

Ny oppdatering 23.04.21 kl.15:25:
Det ser nå ut til at det i løpet av ettermiddagen vil være mulig å levere vann til alle abonnentene på anlegget. Dette gjøres gjennom en midlertidig løsning fra den gamle forsyningskilden på Bjørkebakken. Kapasiteten synes å være tilstrekkelig til å sikre en noenlunde normal tilførsel. Vannet går via vannbehandlingsanlegget på Bjørkebakken, slik at sikkerheten er ivaretatt.

Åpning ut til abonnentene vil måtte skje gradvis, men det forutsettes at alle skal få vann nå i ettermiddag. I og med at høydebassenget er tappet kraftig ned, kan det bli behov for stenging igjen senere i kveld og gjenåpning i morgen tidlig. Vi håper en ev. stenging kan skje så sent at det gir minst mulig ulemper for den enkelte, men vi ber om at man tar nødvendige forhåndsregler med tapping på kanner etc. dersom man ser at man har et slikt behov.

Kommunen vil ha nødvendig beredskap for å sikre mest mulig stabilitet i forsyninga gjennom helga. Fra mandag forutsettes normal drift av kommunale tjenester. Dvs. skole, SFO og barnehage vil drifte som normalt. Det samme gjelder kommunehuset.

Når det gjelder årsaken til problemet som har oppstått, så er det nå avdekket med ganske stor sikkerhet at det skyldes en særdeles lav vannstand i Rundfjellvatnet kombinert med store ismengder. Vannstanden er over 150cm under normalstand og istykkelsen er tilsvarende, ca. 150 cm. I det pågående arbeidet har det vært nødvendig å sprenge unna is for å greie å komme ned til vannspeilet. For å gjenopprette vannforsyningen fra Rundfjellvatnet, så planlegges det en foreløpig løsning for å ta ut vann dypere enn dagens løsning. Dette forutsettes å være på plass tidlig i neste uke.

Fra kommunens side vil det naturlig nok i etterkant av dette bli gjort vurderinger av tiltak for å motvirke at en slik situasjon gjentar seg.
 

Ny oppdatering 23.04.21 kl.12:05:
Det pågår fremdeles arbeid for å sikre vann til innbyggere på kommunalt nett.
Etter oppdateringen som ble gitt i går, ser man en mulig løsning som kan gi vann ila kvelden/lørdagsmorgen. For å kunne bekrefte, eller i verste fall avkrefte dette, vil vi gi en nærmere informasjon om arbeidet ca. kl.15:00 i dag.

Det vil være mulig å hente vann på brannstasjonen mellom kl.13-15 og 18-20. Vi minner om at dette vannet må kokes dersom det skal brukes til drikkevann.

Brøstadbotn Sanitetsforening er behjelpelig med utkjøring av vann til de som behøver bistand. Kontaktperson Anne Larsen, tlf. 95 94 53 18.

 

Ny oppdatering 22.04.21 kl. 22:00:

  • Slik situasjonen er nå er det begrenset tilførsel av vann til høydebassenget. Dette har gjort at vi har måttet stenge levering ut til abonnentene over lengre tid, og vi beklager de ulemper og utfordringer dette medfører.
  • Årsaken til problemene kan være flere. Det jobbes etter flere teorier akkurat nå: luft i rørene, noe som fysisk tetter inntaket, redusert trykkapasitet pga dyptgående is i Rundfjellvannet

  • Ledningsnettet området sykehjemmet – Finnland har vært åpnet i ettermiddag og kveld siden tilgang til vann er nødvendig for drift av sykehjemmet. Dette ble stengt igjen kl. 21.00 i kveld for å redusere uttaket fra høydebassenget. Vi åpner dette strekket igjen fredag morgen kl 06.00.

  • Nettet til deler av sentrum i Brøstadbotn åpnes fredag morgen kl 06.00 for å gi vanntilførsel til skolen. Elvetun skole vil være åpen fredag 23.april. Dyrøy barnehage må fremdeles holdes stengt. Barnehagen ligger i andre forgreninger i rørnettet og kan ikke åpne på nåværende tidspunkt. Det vil være mulig for foresatte å hente klær/utstyr i barnehagen mellom kl.09:00-10:00 fredag formiddag.
  • Det henstilles til de private abonnentene som da får tilgang til vann om å bruke minst mulig vann – det totale forbruket må begrenses så mye som mulig i denne fasen. Her vil det vurderes om strekket må stenges etter skoletid – det er det totale bildet på forbruk som avgjør det.
  • Det har vært utført sprenging av is i Rundfjellvatnet for å forberede inspeksjon av vanninntaket med dykkere fredag morgen. Hvis det ikke er problem med selve inntaket og silen vil det vurderes om ytterligere sprenging av is kan endre trykkforholdene inn til vanninntaket.
  • Arbeidet med å få på plass tilstrekkelig vanntilførsel pågår kontinuerlig, og det gjøres vurderinger av ytterligere tiltak etter hvert som resultat fremkommer. Det legges også en plan for arbeid på anlegget gjennom helga hvis det er nødvendig. Det er viktig å øke mengde vann inn til høydebassenget for at vi skal kunne åpne opp levering av vann til flere deler av kommunen, og det er hovedfokus.
  • Vi minner om at det er mulig å hente forbruksvann på brannstasjonen fra kl. 08:00 fredag morgen. Dette tilbudet vil opprettholdes så lenge situasjonen tilsier det. Dette forbruksvannet må kokes dersom det skal drikkes siden det har vært fylt på tankvogna.
  • Brøstadbotn Sanitetsforening er behjelpelig med utkjøring av vann til de som behøver bistand. Kontaktperson Anne Larsen 95 94 53 18

 

Ny oppdatering 22.04.21 kl. 16.50:
Det jobbes fremdeles med å få tilførselen gjenopprettet. Pr nå er det åpnet for vann til sykehjemmet, inkludert rehab og noen boliger på østsiden. Abonnenter som har fått vann må begrense vannforbruket mest mulig. Resterende abonnenter på kommunalt nett vil være uten vann inntil videre. Det jobbes iherdig på anlegget for videre framdrift.

Det kan hentes vann ved brannstasjonen mellom kl.20 og 22 i kveld. I tillegg er det mulig å hente vann fra kl 08 fredag morgen. Siden dette vannet har vært på tankvogn må det kokes dersom det skal benyttes til drikkevann.

Behov for bistand?
Dyrøy kommune har samarbeidsavtale med Brøstadbotn Sanitetsforening i beredskapssammenheng. De er behjelpelig med å kjøre ut vann til de som ikke han hente/bære selv. Kontaktperson er Anne Larsen telefonnummer 95 94 53 18.

Oppdatering av situasjonen i forhold til vannleveranse på det kommunale nettet legges ut så snart vi har nærmere informasjon om det.

Kriseledelsen

 

Ny oppdatering 22.04.21 kl. 12.45:
Det jobbes fortsatt med å få tilførselen gjenopprettet, men inntil videre er alle abonnenter på det kommunale nettet uten vann. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Det kan hentes vann ved brannstasjonen fram til kl 15 og mellom kl 20 og 22 i kveld. Dette vannet må kokes ihht. regelverket dersom det skal benyttes til drikkevann.

Ny oppdatering av situasjonen vannleveranse legges ut kl 16.

Kriseledelsen
 

Ny oppdatering 22.04.21 kl. 09.00:
Det jobbes fortsatt med å få tilførselen gjenopprettet, men inntil videre er alle abonnenter på det kommunale nettet uten vann. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Det vil være mulig å hente vann på brannstasjonen i løpet av formiddagen og utover dagen. Der vil det bli plassert IBC-tanker som det kan tappes fra. Nærmere informasjon om dette kommer.

Ny oppdatering av situasjonen vannleveranse legges ut kl 14.

Ved behov for bistand - kontakt servicetorget på 77 18 92 00. 

Kriseledelsen

 

Ny oppdatering 21.04.21 kl. 20:00:
Det jobbes fortsatt med å få tilførselen av vann gjenopprettet, men inntil videre er det kommunale nettet stengt med den følge at alle abonnenter er uten vann. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Sannsynlig årsak til at vanntilførselen er stengt er at det er kommet luft i tilførselsledningen fra Rundfjellvatnet. Dette ble oppdaget sent mandag, og arbeidet med å gjenopprette tilførselen startet tirsdag morgen. Samtidig ble store deler at forsyningsnettet ut til abonnentene stengt for å unngå at høydebassenget skulle bli tømt. Onsdag morgen var vannstanden i høydebassenget på et svært lavt nivå, noe som gjorde at vi valgte å stenge hele forsyningsnettet.  

Dersom det lykkes å gjenopprette tilnærmet normal innfylling i høydebassenget i løpet av kvelden vil det kunne iverksettes gradvis åpning av det kommunale nettet i løpet av torsdag. Dette vil vi komme nærmere tilbake til torsdag formiddag.

Torsdag morgen kl 8 til 10 vil det igjen bli mulig å hente forbruksvann i begrensede mengder ved brannstasjonen. Dersom det kommunale nettet fortsatt ikke kan åpnes vil det annonseres flere tidspunkter for henting.

Vi oppfordrer alle til å hjelpe de som eventuelt behøver bistand. 

Ny statusoppdatering av situasjonen for vannleveranse legges ut torsdag morgen kl 9.

Kriseledelsen

 

Ny oppdatering 21.04.21 kl. 16.00:

Det jobbes fortsatt for fullt med å få tilførselen gjenopprettet, men inntil videre er alle abonnenter på det kommunale nettet uten vann.

Vi beklager de ulemper dette medfører.

Det vil bli mulighet for å hente forbruksvann i begrensede mengder på brannstasjonen mellom kl 18 og 20.

Ny oppdatering av situasjonen vannleveranse legges ut kl 20.

 

Rådmannen

 

Oppdatert 21.04.21 kl. 12.00: 

Det kommunale vannanlegget er fortsatt stengt.

Det jobbes for fullt med å få tilførselen gjenopprettet, men inntil videre er alle abonnenter på det kommunale nettet uten vann. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Det vurderes fortløpende hvorvidt det er mulig å åpne opp noen strekninger i begrensede tidsrom i løpet av de nærmeste timene.

Ny oppdatering av situasjonen legges ut kl 16.

 

Oppdatert 21.04.21 kl. 09.00:

Vannanlegget stenges ned umiddelbart fra kl. 09.00.

Alle abonnenter blir fri for vann inn til ny oppdatering kommer.

 

Oppdatert 21.04.21 kl.08.00:

På grunn av svikt i vanntilførselen vil det kommunale vannanlegget stenges ned umiddelbart.

Det vurderes fortløpende hvorvidt det er mulig å åpne opp andre områder i begrensede tidsrom.

Nærmere informasjon om dette legges ut når det blir aktuelt.