Valgstyrets opptelling

Valgdeltakelsen endte på 77,8% (mot 79,1% i 2017). Slik endte partifordelingen:

Parti Ant.stemmer %-vis fordeling Endring stemmer %-vis endring
S-17 S-17
SP 209 30,6 33 6,4
AP 158 23,1 -5 0,5
FRP 113 16,5 -73 -9,3
SV 65 9,5 17 2,9
H 61 8,9 -41 -5,2
DEM 31 4,5 30 4,4
R 12 1,8 7 1,1
MDG 7 1 -2 -0,2
KRF 6 0,9 -7 -0,9
KRIS 6 0,9 6 0,9
V 4 0,6 -9 -1,2
INP 2 0,3 2 0,3
FNB 2 0,3 2 0,3
HELS 1 0,1 -1 -0,2
ALL 0 0 0 0
LIB 0 0 -2 -0,3
PS 0 0 0 0
PIR 0 0 0 0
Totalt 684 77,8 -44 -1,6


7 stemte blankt. 

Partiforklaring:
AP - Arbeiderpartiet
DEM - Demokratene
FRP - Fremskrittspartiet
HELS - Helsepartiet
H - Høyre
MDG - Miljøpartiet De Grønne
R - Rødt
SP - Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
ALL - Alliansen
KRF - Kristelig Folkeparti
LIB - Liberalistene
FNB – Folkeaksjon nei til mer bompenger
KRIS - Partiet De Kristne
V – Venstre
INP – Industri og næringspartiet
PS – Partiet Sentrum
PIR – Piratpartiet