Valg 2021

Nå er det mulig å tidligstemme

I perioden fra 1. juli til 9. august kan velgere som ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen tidligstemme. Dersom du ønsker å avgi tidlig stemme, ta kontakt på servicetorget i åpningstiden 08:00-15:00.

Valg 2

Stortings- og sametingsvalget 2021


  • Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes mandag 13. september. I Dyrøy kommune har valgstyret vedtatt at du kan stemme også søndag 12.september

  • Forhåndstemming foregår fra 10. august til og med 10. september

  • På valgdagen kan du bare stemme i hjemkommunen din der du er folkeregistrert

  • Husk gyldig legitimasjon når du skal stemme


Foto: Tore Fjeld
1