a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Lokaldemokrati > Valg 2019

Valg 2019:

Står du i manntallet?

Manntallet legges ut til ettersyn i tiden fra og med 11. juli eller så snart det blir tilgjengelig og til og med valgdagen 9. september.

Valg 2019:

Tidligstemming

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

Valg 2019:

Godkjente lister kommunestyrevalg 2019

Valgstyret godkjente listeforslag og kandidater for det kommende kommunestyrevalget 2019 i møte 9. mai. Følgende lister er godkjent:

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Frist for å levere listeforslag til årets kommunestyrevalg var i år 1. april. I henhold til valgloven legges disse ut til ettersyn. Det påpekes at valglistene ikke er godkjent enda. Dette gjøres i valgstyrets møte 9. mai. Fram til da kan det komme endringer på listene.

Møte i valgstyret 3. april 2019

I oversikten under finner du sakspapirer til valgstyrets møte 3. april 2019.