Vaksineringsplan for uke 19 (10.-16. mai)

Vi mottar i uke 19 ca 24 vaksinedoser. Under halvparten av disse vil brukes til 1. dose. Resterende vil gå med til 2. dose. Vi er nå i gang med aldersgruppen fra 67 til 65 samt til personer mellom 18 og 64 som har høy risiko for alvorlig forløp.

Vaksineringsplan for uke 20 (17. – 23. mai)

Vi får for denne uken ca 40 doser. En større andel av disse vil gå med til 2. dose. Det betyr at vi sannsynligvis ikke klarer å komme i gang med gruppene under 65 denne uken.

Dersom du er i risikogruppen med høy risiko for alvorlig forløp, i alderen 18-64 (se prioriteringsgruppe 4), og ennå ikke er kontaktet, ber vi deg ta kontakt med kommunen. Øvrige, som kun prioriteres etter alder i gruppen 65-74, vil bli kontaktet. Responderes det ikke på SMS, vil det tas kontakt telefonisk.

Kontaktinformasjon:
Helsestasjonen tlf: 412 38 210 eller k.sjef Helse og omsorg tlf: 915 35 549