a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Dyrøysamfunnet > Ung i Dyrøy > Artikkel

Ungdommer fra Dyrøy høres!

Medvirkning av unge er viktig. I høst har våre politikere gjort beslutninger som får betydning for ungdomsarbeidet. Og sist helg var to ungdommer fra Dyrøy deltakere på Ungdommens Fylkesting i Troms. Der ble Markus Haraldsvik valgt inn som medlem i Ungdommens Fylkesråd i 2 år.

Markus 1.jpg

Til bildet: Markus Haraldsvik er valgt inn i Ungdommens Fylkesråd. 


Ungdomsråd likestilles

I oktober vedtok Dyrøy kommunestyre at ungdomsrådet skal ha tale- og møterett i kommunestyret og andre politiske utvalg, i saker som gjelder unges levekår. Oppvekst- og Omsorgsutvalget innstilte nylig til kommunestyrets møte i desember på at medlemmer i ungdomsrådet skal få møtegodtgjørelse på lik linje med andre utvalg.

Leder i ungdomsrådet, Oda Røsæg Olsen setter stor pris på at det er politisk vilje til å satse på ungdom.

- Å få lik møte- og talerett som f.eks. eldrerådet i kommunestyret er kjempeviktig. Vi har mange synspunkter som vi ønsker å fremme i saker som berører unge, sier Oda.

Oda og Marit.jpg

Til bildet: Oda og ordfører Marit.

Dyrøyseminaret har i flere år vektlagt tematikk knyttet til unges makt og medvirkning i lokalsamfunnsutvikling. Nå følges dette opp med gode vedtak. Arbeiderpartiet fremmet forslaget om møte- og talerett i forbindelse med behandling av kommunens hovedreglement. Dette ble enstemmig vedtatt. Ordføreren forventer at også forslaget om møtegodtgjørelse går gjennom i neste møte.

- Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre ungdommenes medvirkning sterkere – og reell, sier ordfører Marit Alvig Espenes.


Ungdommens Fylkesråd

Siste helga i oktober var Ungdommens Fylkesting samla i Tromsø. Her ble Markus Haraldsvik valgt inn i Ungdommens Fylkesråd (UFR). Rådet består av ni ungdommer og fire varamedlemmer fra ulike deler av fylket.

Her kan du lese mer om hvordan Ungdommens Fylkesråd jobber.

Ungdommens fylkesråd.jpg

Til bildet: I oktober ble Ungdommens Fylkesråd valgt. 

Er det en sak du mener ungdommens fylkesråd burde jobbe med, har du tips, ideer eller noe du brenner for – ta kontakt med medlemmene. Og da er Markus en flott kar å starte med!