a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Dyrøysamfunnet > Jobb, studer og bo i Dyrøy > Artikkel

Ubebygde regulerte tomter i Dyrøy.

I Dyrøy er det flere områder som er regulert til boligbygging hvor det ikke er bygget boliger enda. Disse områdene finner du bilde av nedenfor.

De ubebygde tomtene er merket med en rød stjerne. Noen av disse er i privat eie mens flere eies av kommunen.

Kommunen tilbyr gratis tomter i følgende områder: Kastnes boligfelt (4 ledige tomter), Bjørkebu boligfelt i Bjørkebakken (4 ledige tomter), Skaubu boligfelt i Skogstadveien, Espenes (3 ledige tomter) og Brøstadbakkan (5 ledige tomter). Kommunal tomtepris utover nevnte: kr. 25 pr. m² i allerede utbygde felt.

Tilskudd til boligbygging: Kommunestyret har vedtatt noen økonomiske stimulansemidler for boligbyggere i kommunen. Ta kontakt med saksbehandler for nærmere informasjon.

Alle som bygger hus i nøktern standard (boligstandard som godkjennes i Husbanken) har anledning til å søke om startlån fra kommunen. Les mer om retningslinjene på www.husbanken.no.

Om du klikker på bildene kommer det opp et større bilde.

Oversikt

Oversiktskart_reguleringsplaner.jpg

Kastnes boligfelt:

Kastnes_boligfelt.jpg

 

Bjørkebu boligfelt i Bjørkebakken:

Bjørkebakken boligfelt.jpg

 

Skaubu boligfelt i Skogstadveien:

Skogstadveien_boligfelt_Espenes.jpg

 

Brøstadbakkan boligfelt:

Brøstadbakken boligfelt.jpg

 

Korgedalen Boligfelt:

Korgedalen_Boligfelt.jpg

 

Brøstad reguleringsplan:

Brøstad boligfelt.jpg

 

Finnlandsåsen / Finnlandsmoen:

Finnlandsåsen_Finnlandsmoen reguleringsplan.jpg

 

Solbu reguleringsplan, Ringveien:

Solbu boligfelt.jpg

 

Kjosen reguleringsplan:

Kjosen reguleringsplan.jpg