a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Tjenester > Dyrøy menighet > Nyheter > Artikkel

Tilbakebetaling av festeavgift

Innføring av festeavgift og senere oppheving av vedtaket har konsekvenser for fellesrådet og kommunen, spesielt økonomisk.

Det ble i kommunestyrets februarmøte bedt om å få sakens økonomiske konsekvenser til behandling for å rydde unna uklarheter. Dette skjer i kommunestyremøtet 20.april. 

Fellesrådet for Dyrøy fikk ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak om innkreving av festeavgift. De som står som festere av grav(er) og som har betalt festeavgift har pr. dags ikke fått innbetalt beløp refundert. Utbetaling vil bli foretatt etter kommunestyremøtet i april.

Dyrøy kommune beklager de uklarheter og problemer dette har skapt for berørte. Dersom noe fortsatt er uklart er det fint om dere tar kontakt med ordfører Randi Lillegård, 995 06 196.

Saken om festeavgift ble behandlet politisk i kommunestyrets møte 8.4.2014 og 16.12.2014.