a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Svangerskapsomsorg

Generelt

Tema

- Helse
- Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

Svangerskapskontroll på helsestasjonen (jordmortjeneste) er først og fremst et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen skal tilby helseundersøkelser, rådgivning, opplysningsvirksomhet samt samlivs- og foreldreveiledning.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

For mer informasjon om Fødestua i Midt-troms/ Jordmortjenesten i Lenvik kommune:

http://www.lenvik.kommune.no/Meny/Helse-og-sosial/Fodestuajordmortjenesten1/


Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Stiftelsen Amathea - gratis veiledning
Hjelpetilbud i kommunen
helsenorge.no - graviditet og fødsel

Serviceerklæring

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du behøver ikke å søke om å få svangerskapskontroll. Du kan henvende deg til legekontoret for å bestille time.

For mer informasjon om Fødestua i Midt-troms/ Jordmortjenesten i Lenvik kommune:

http://www.lenvik.kommune.no/Meny/Helse-og-sosial/Fodestuajordmortjenesten1/

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Merknader

Dyrøy kommune dekker jordmortjenesten gjennom et interkommunalt samarbeid, der vi som seks av ni Midt-Troms-kommuner får jordmor fra Lenvik kommune/Fødestua i Midt-troms.

Jordmor Sissel Landseth har kontordag ved legekontoret annenhver mandag (uke2, 4, 6 osv), og kan ellers nås på Fødestua.

 

Andre opplysninger

Åpningstider:

Jordmorkontoret har åpent annenhver mandag (partallsuker- 2,4,6 osv) fra ca 09-1400.

For å snakke med jordmor, ring:

- jordmor i Dyrøy på tlf 77 18 92 58.

Utenom kontortid i Dyrøy kan du ringe Fødestua i Midt-troms (Finnsnes) 77 87 14 90.

 For å bestille time til jordmor i Dyrøy, ring:

- legekontoret på tlf 77 18 92 50.

 

 

Gyldig fra

2010-03-03