Hvor kan jeg forhåndsstemme?

  • Ordinær stemmegivning foregår på kommunehuset i Brøstadbotn i perioden 10.august til og med fredag 10.september, fra kl. 08:00 - 15:00. Adresse Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. 
  • Forhåndsstemmegivning på institusjon foregår på Dyrøy omsorgssenter 3.september kl.10:00 - 12:00. 
  • Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme) foregår i perioden 7. til 10.september etter søknad. Gjelder sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19.
  • Tidligstemmegivning: Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller ved valgting, kan henvende seg til Dyrøy kommune v/servicetorget og avgi stemme fra 1.juli til 9.august. 
  • Nordavindshagen åpnes for forhåndsstemmegivning lørdag 4.september, fra kl.10:00 -14:00. Adr. Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn. 

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko i forbindelse med Covid-19. Vi vil ivareta godt smittevern i forhåndsstemmemottaket. 

Tore Fjeld
Foto: Tore Fjeld

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

Valgtinget i Dyrøy kommune avholdes i Arvid Hanssen-huset, Nordavindshagen og har følgende åpningstider: 

  • Søndag 12.september kl.15:00-19:00 
  • Mandag 13.september kl. 11:00-19:00

Adressen er Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn. 

Har jeg stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved valget i 2021: 

  • Norsk statsborgerskap
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingstingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Står jeg i manntallet?

Manntallet for Dyrøy kommune legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i tiden fra og med 11.juli, eller så snart det blir tilgjengelig og til og med valgdagen 13.september. 
Vi vil kunngjøre når det legges ut. 

Dersom du har flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.
For å stemme på valgdagen må du da reise til kommunen du er folkeregistrert i for å avlegge stemme, men forhåndsstemming kan fortsatt gjøres på kommunehuset i Dyrøy frem til 10. september. Forhåndsstemming kan forøvrig utføres i hvilken som helst kommune i Norge.

Sametingsvalget

Vi vil legge ut nødvendig informasjon om Samtingsvalget her. I Dyrøy kommune er det under 30 stykker i manntall, det betyr at det ikke er mulig å stemme til Sametingsvalget på selve valgdagen, slik at en må avgi stemme i forhåndsstemmeperioden. 

Andre henvendelser

Har du spørsmål om valg i Dyrøy, ta kontakt med servicetorget på tlf. 77 18 92 00 e-post, eller valgansvarlig Marlin Skog på tlf. 48 24 42 70  e-post