a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Valg 2019:

Står du i manntallet?

Manntallet legges ut til ettersyn i tiden fra og med 11. juli eller så snart det blir tilgjengelig og til og med valgdagen 9. september.

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntall. Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen du bor i, etter at det blir lagt ut til offentlig ettersyn. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Følg med i løpet av sommeren om du får tilsendt et valgkort. Der vil det stå hvilken kommune du er manntallsført, og hvor du skal stemme på valgdagen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 9. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet, og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes Sametinget.

Dyrøy kommune
v/valgstyret
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn