Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Dyrøysamfunnet > Fritid i Dyrøy > Artikkel

Søk på aktivitetsstøtte 2018

Alle lag og foreninger i Dyrøy kan nå søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune for året 2018.

Illustrasjon aktivitetsstøtte.jpg
Foto: Lena Sørensen

 

Dyrøy kommune har hatt en slik ordning med støtte til frivillige lag og foreninger i mange år. Støtten kan gis til all organisert aktivitet i kommunen vår. Det er laget et sett med kriterier som må oppfylles for å være berettiget til støtte. Følgende skal blant annet være med:

  1. Beskrivelse av aktiviteten evt. utstyret det søkes om. Skriv hvor ofte aktiviteten foregår og hvor mange som deltar.
  2. Budsjett/regnskap skal legges ved.


Nye krav om synlighet

Fra og med år 2015 skal søkerne beskrive hvordan de arbeider for å gjøre sitt fritidstilbud kjent blant innbyggerne. Det kan innebære å presentere oppdatert informasjon om sine aktiviteter og arrangement, om hvem som er leder/styre på nettside/i Brønnøysundregistrene m.m.

Hvorfor har kommunen stilt et slikt krav for å motta Aktivitetsstøtte? Dette er et tiltak for å oppnå målsetningen om å «synliggjøre mangfoldet og tilbudet innen frivillig sektor for alle innbyggere» (jf. Kulturplanens kapittel 7, Det frivillige Dyrøy). Her settes aktivt oppsøkende virksomhet mot nye og gamle innbyggere som krav for å motta «Aktivitetsstøtte» fra kommunen.

Fritidsaktivitetene er blant de viktigst arenaene vi har for inkludering i lokalsamfunnet og integrering av nye innbyggere, og man står i en særstilling når man mottar offentlig støtte til sin aktivitet. Kommunen skal være en positiv medspiller og hjelper, eksempelvis ved å tilby kanaler der man kan dele sin informasjon og møteplasser der lag/foreninger kan presentere seg for evt. nye brukere. En slik kanal er Aktivitetskalenderen på kommunens nettside, en slik møteplass er Torgdagen der man kan stille med stand .

Fullstendig beskrivelse av kriteriene for å motta aktivitetsstøtte finner du her.
Søknadsfrist: 10. mai 2018.


NYTT! Lag/foreninger som søker må drive aktivt oppsøkende virksomhet mot nye og gamle innbyggere.
 

Skjema kan fylles ut på skjerm via denne lenken. Signert skjema leveres i Servicetorget på kommunehuset. Det er også mulig å skanne signert skjema og legge som vedlegg i e-post til postmottak@dyroy.kommune.no, eller sende pr post til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.

Ved spørsmål, ta kontakt med kultur og fritid ved:
Hans Bakkejord, 90 92 58 83 frivillighetssentralen@dyroy.kommune.no eller
Frank Moldvik, 91 30 45 46 frank.moldvik@dyroy.kommune.no