a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Søk midler fra SalMar kulturfond

Dyrøy kommune og SalMar Nord AS har sammen etablert et kulturfond, og det er særlig målgruppen barn og unge som skal nyte godt av de nye kulturkronene.

Etableringen av SalMar kulturfond i Dyrøy kommune er ei økt satsing på kunst, kultur og talentutvikling i Dyrøy. Send din søknad innen 6. mai.

Blant de som nå får muligheter er unge talenter (innen idrett el. kultur) som kan søke støtte til kostnadskrevende utstyr, reiser/opphold, deltakelse i mesterskap osv.

Følgende er nevnt i utlysningskriteriene: Lokale idrettslag og foreninger, grendeutvikling rettet mot barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner, forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid, etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge m.m.

Ungdom mellom 13-18 år kan også søke, og enheter i Dyrøy kan søke på vegne av målgruppen barn og unge. Søknadsskjema finner du her. Fyll ut og lever inn til Servicetorget direkte eller via epost. Les kriteriene nøye og legg ved alle relevante vedlegg. Søknadsfristen må overholdes!

Faste avsetninger

I tillegg til de søkbare midlene skal SalMar kulturfond i Dyrøy bidra til varige spor innen kulturlivet. Derfor et det også gjort vedtak om faste avsetninger i fondet til langsiktige, kulturbyggende tiltak:

  1. Bidrag til Arvid Hanssen-stipendet. Bidraget er på 25.000,- pr år.
  2. Kunstprosjekter for og med barn og unge. Bidraget er på 25.000,- pr år.
  3. Avsetning til Dyrøy kommunes kulturpris, kr 2.500 pr år

Kunstprosjektene vil bli jobbet fram i et samarbeid mellom kunstnere, Kulturkontoret og representanter for barn og unge. Kunstprosjektene skal være bidrag til trivsel og læringsmiljø og mer visuelt stimulerende omgivelser for barn og unge, både inne på skolen/i barnehagen og ute (barnehage/skoleområdet og sentrumsområdet).

  • Med et slikt fond kan vi eksempelvis gå i gang med utsmykking på den nyrenoverte skolen, bidra til å koble profesjonelle kunstnere og barn/unge slik at de selv kan skape kunstverk, anskaffe utendørs leker/skulpturer i skolegården eller i sentrumsområdet. Dette er forholdsvis dyre tiltak og vil ta tid å realisere, derfor tanken om et fond. Alt dette er beskrevet i skolens kunstplan og i Kulturplanen som ble vedtatt i februar 2015.

Har du spørsmål om hvordan du søker SalMar Kulturfond i Dyrøy?

Ta kontakt med Kultur og Fritid;  v/ Merethe Kvalheim,tlf:41 34 81 33   Merethe.Kvalheim@dyroy.kommune.no 

  Bruk søknadsskjema som du finner under.