a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Slamtømming

Generelt

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Ordning for innsamling av avløpsslam fra private slamavskillere. Alle husstander med privat avløpsanlegg er abonnenter. Fritidsboliger er også med i ordningen.

Tømming skjer forløpende og uten  annet varsel enn annonseringen i avisene/nettsiden.

Tømming ut over ordinær kjørerute må abonnenten betale selv.

Målgruppe

Boligeiere

Eiere av fritidsboliger

Kriterier/vilkår

Forurensningsloven med sentrale forskrifter.

Regler for beregning/reduksjon av kommunale avgifter, botid m.m. - se side 4 "Priser kommunale tjenester"

Pris for tjenesten

Kommunale VAR-avgifter 2014

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Serviceerklæring

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelse til teknisk.

Annonsering før oppstart av kjøreruta i dagbladene "Troms Folkeblad", "Nordlys". "Harstad Tidende" for tømming på øya. Ellers på de kommunale nettsidene. 

Før tømming må abonnentene påse følgende:

-kummene skal merkes med godt synlig stake påført gjerne gnr/bnr

-kumlokk må avdekkes

-vei til kummen må være åpen for bil med slanger

Søknadsfrist

Anlegg av slamavskiller - henvendelse kommunen.

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune,
Dyrøytunet 1,
9311 Brøstadbotn

Saksbehandling

Ordningen administreres av kommunen og utføres av entreprenør. Kjøreruta er annenhvert år for boliger, hvert fjerde år for noen abonnenter.

Saksbehandlingstid

Abonnenter vil automatisk  bli tilknyttet ordningen ved gitt utslippstillatelse.

Klagemulighet

Avgiftsregler formannskapet

Andre opplysninger