a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Elvetun skole

Elvetun er i dag kommunens eneste skole. Skolen har i dag ca 120 elever fordelt på klassetrinnene 1-10 og har 25 ansatte. Den er geografisk plassert i kommunesenteret Brøstadbotn.

Kontaktinformasjon
Postadresse: Dyrøytunet 1
Besøksadresse: Fossmoveien 1 (kartutsnitt)
Rektor: (konstituert) Venke Heide
Telefon: 467 49631
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no

Elvetun Skole

Nyheter fra Elvetun skole

Skoleruta

Skolen har egen hjemmeside: www.elvetun.net.

Elvetun skoles historie går tilbake til 1955 da barneskolefløya ble tatt i bruk. I 1969 kom neste byggetrinn med innføringen av ungdomsskole. Enda en utvidelse kom i form av Dyrøyhallen i 1995. Høsten 1997 ble tilbygget som skal romme 6-åringene tatt i bruk. I forbindelse med denne utbygginga ble også lærernes arbeidsforhold bedret.

Høsten 2012 sto skolen klar etter en omfattende renovering. Et overbygg til administrasjonsfløyen huser nå fasiliteter for renovatører og vaktmester, lagerlokale samt heis.

TALL OG FAKTA

 • 1-10 skole med ca. 120 elever
 • pedagogisk personale på 20
 • andre ansatte 4
 • 34 barn i skolefritidsordningen

FASILITETER

 • ungdomstrinnet i delvis restaurerte bygninger
 • småtrinnet i nye lokaliteter
 • mellomtrinnet i gammel bygning
 • kultursal
 • idrettshall
 • 12,5 m svømmebasseng
 • rimelig bra utstyr
 • høyt utdannet personale
 • gode arbeidsrom for personalet
 • kulturskolen er en integrert del av skolen
 • et glimrende uteområde både sommer som vinter
 • ventilasjonsanlegg i hele skolebygninga

SATSINGSOMRÅDER

 • arbeide for et trivelig og godt læringsmiljø - forebygge mobbing
 • elevvurdering
 • lese- og skriveopplæring