a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Skolefritidsordninga - SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud til barn i 1-4 klasse. Likeledes er det også et tilbud til barn med spesielle behov i 5-7 klasse som har behov for opphold ved skolen utover undervisningstid.

I SFO tar vi utgangspunkt i småskolebarnas behov. Omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring danner kjernen i innholdet i SFO.

Vi holder til i barneskolefløya på 1. etg.

SFO på Elvetun skole er delt inn i 3 økter:

  • 1. økta: 07:00 - 09:00
  • 2. økta: 12:50 - 14:35
  • 3. økta: 14:35 - 16:30

Se vedtektene for SFO

Telefon til SFO er 456 36398.

Vi håper på et godt samarbeid - til beste for barna, foresatte og ansatte.

Se SFOs egne sider for mer informasjon.