Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Senja Næringshage

Er du gründer eller ny etablerer med tanker om å starte egen virksomhet?

Trenger du hjelp til å komme i gang eller ønsker du å leie kontor i et trivelig fellesskap med andre små bedrifter?

Logo Senja Næringshage

Svarer du ja på et eller flere av spørsmålene, kan det være lurt å ta kontakt med Senja Næringshage for å høre hva vi kan tilby.

Sammen med næringsapparatet i våre eierkommuner Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy, er vår oppgave å legge til rette for etablering av nye virksomheter og utvikling av eksisterende næringsliv. Vi bygger også fellesskap mellom små og mellomstore virksomheter – i hovedsak innenfor kunnskapsintensive næringer.

Senja Næringshage kan tilby følgende:

  • utleie av kontor i et spennende og utviklende fellesskap med andre bedrifter. Vi har kontorer på Finnsnes (Lenvik kommune), Sørreisa (Sørreisa kommune), Brøstadbotn (Dyrøy kommune), og Senjahopen (Berg kommune). I løpet av 2008 vil dette også gjelde Medby (Torsken kommune) og Stonglandseidet (Tranøy kommune).
  • tilgang til møterom og andre fasiliteter som toveis lyd/bilde, prosjektor, kopi/fax/skriver etc.
  • rådgivning ved utarbeiding av forretningsplan og søknader om finansiering
  • døråpner til vikemiddelapparatet og kobler mot utviklings- og forskningsmiljø i hele Troms fylke.
  • nettverk og fellesskap med over 40 bedrifter innenfor ulike bransjer i 6 kommuner i Midt-Troms
  • ulike kurs, konferanser, seminar og foredrag - gratis eller med redusert pris for medlemmer
  • fordelsavtale innenfor hotell, kontorutstyr, telefoni etc
  • godkjente inkubatortjenester fra 1.12.07 (må søkes om eget opptak)

Vil du vite mer?

Sjekk vår nettside www.senjanh.no - kontaktinfo.