a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Postlister

Dyrøy kommunes postjournal offentliggjøres automatisk med en forsinkelse på 3 dager. Inngående (I), utgående (U) og notater uten oppfølging (x) listes opp. Dokumenter merket med stjerner er unntatt offentligheten. Følg lenke i journalpostdetaljer for å bestille innsyn i dokumenter som ikke er unntatt offentligheten.

Selvbetjeningsportal

Denne portalen er delt opp etter tema. Klikk i et tema for å finne mer informasjon, eller for å finne aktuelle skjema for utfylling.

Kart på web

På se eiendom finner du informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

SeEiendom på matrikkelen

Statens kartverk har utformet en løsning som gir publikum tilgang til informasjon fra matrikkelen. Løsningen kalles "Se Eiendom", og inneholder informasjon fra matrikkelen som kan utleveres til enhver. *

Finn tjenester

Finn tjenster er et offentlig servicekontor på Internett. Les mer på norge.no.