a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Postlister

Dyrøy kommunes postjournal offentliggjøres automatisk med en forsinkelse på 3 dager. Inngående (I), utgående (U) og notater uten oppfølging (x) listes opp. Dokumenter merket med stjerner er unntatt offentligheten. Følg lenke i journalpostdetaljer for å bestille innsyn i dokumenter som ikke er unntatt offentligheten.

Selvbetjeningsportal

Denne portalen er delt opp etter tema. Klikk i et tema for å finne mer informasjon, eller for å finne aktuelle skjema for utfylling.

Kart på web

På seeiendom.no finner du informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

Finn tjenester

Finn tjenster er et offentlig servicekontor på Internett. Les mer på norge.no.

Offentlig ettersyn

De til enhver tid planer og høringer som ligger til offentlig ettersyn vil listes opp her.