a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Generelt

Alternativt navn

Barnevern - samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Tema

- Barn og familie

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterier/vilkår

Hva som er best for barnet

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Serviceerklæring

Regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse


Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Andre opplysninger