Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Lokaldemokrati > Representanter

Valg 2015

Valgte representanter og vararepresentanter etter kommunestyrevalget 2015

70,4% av de stemmeberettigede avga sin stemme ved kommunestyrevalget 2015 i Dyrøy. Her er de valgte representanter og vararepresentanter. Konstituerende kommunestyre vedtok 12. oktober fordelingen av representantene til hovedutvalgene for perioden 2015-2019.

Valg 2015

Kommunestyret 2015-2019

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter for kommunestyret i Dyrøy for perioden 2015-2019.

Formannskap og administrasjonsutvalg 2015-2019

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter for formannskapet, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget for perioden 2015-2019.

Plan- og naturutvalget 2015-2019

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter til Plan- og naturutvalget (PNU) for perioden 2015-2019.

Oppvekst- og omsorgsutvalget 2015-2019

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) for perioden 2015-2019.