Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Lokaldemokrati > Representanter

Valg 2019:

Valgte representanter og vararepresentanter - kommunestyrevalget 2019

Oversikten viser de folkevalgte i Dyrøy for perioden 2019 - 2023. Etter konstituerende kommunestyre 10. oktober er representantene fordelt til hovedutvalgene.

Kommunestyret 2019 - 2023

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter for kommunestyret i Dyrøy for perioden 2019-2023.

Formannskap og administrasjonsutvalg 2019 - 2023

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter for formannskapet og administrasjonsutvalget for perioden 2019-2023.

Plan- og naturutvalget 2019 - 2023

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter til Plan- og naturutvalget (PNU) for perioden 2019-2023.

Oppvekst- og omsorgsutvalget 2019 - 2023

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) for perioden 2019-2023.