a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Rein strand Midt-Troms 2019

For fjerde år på rad inviterer vi lag, foreninger og privatpersoner til å delta i vårens vakreste eventyr, nemlig aksjon «Rein strand Midt-Troms 2019». Nytt av året er at det deles ut motivasjonsmidler til deltakende lag og foreninger!

Formålet med aksjonen er å rydde strandsonen for søppel som driver i land. Søppelet skal som tidligere år være herreløst, dvs. at det ikke er kjente eiere til det. I prinsippet kan dette også gjelde større ting, f.eks. gamle båtvrak, men dette krever i de fleste tilfellene nærmere avklaring.

I tillegg kan det ryddes på inntil 5 meters dyp ved gamle kaianlegg o.l. Her vet vi at det kan ligge mye rart, som gamle sykler, batteri og annet avfall som er dumpet i havet. Fokuset her er både å kartlegge hva som finnes og å ta opp det som er mulig.

Vi har pekt ut prioriterte områder hvor vi vet at det driver søppel i land, havneområder og noen strender som ikke har vært ryddet tidligere pga. fremkommelighet.  Til sistnevnte vil det være nødvendig med båttransport både av mannskap og innsamlet søppel.

Motivasjonsmidler er som nevnt nytt av året. Dette har vi jobbet med i flere år for å få til, og vi håper det kan være en ekstra inspirasjon for skoleklasser, lag og foreninger til å delta. Dette skal ordnes enklest mulig med registrering av område, lag/forening, antall deltakere og oppsett for timer.

Siden noen strender ikke er tilgjengelig med annet transportmiddel enn båt, håper og tror vi at de som har båt kan være med. Privatpersoner får dekt kostnad til drivstoff.  I tillegg håper vi at aktører innenfor sjørelatert næring kan være behjelpelig med frakt av ryddemannskaper og innhenting av søppel til oppsamlingsplasser.

Hoveddelen av aksjonen skal gjennomføres 20. – 31. mai.  I denne perioden vil vi få plassert ut kontainere på forskjellige steder i kommunen slik at det er enkelt å deponere innsamlet avfall.  De som ønsker å rydde før eller etter dette tidsrommet kan gjerne gjøre det – kontakt oss for nærmere praktisk informasjon mht. levering av søppel.

Ta kontakt med oss for tildeling av ryddeområde og utlevering av sekker og hansker. Jo flere ryddelag vi blir, jo mer søppel klarer vi å samle inn!  Kontaktperson i kommunen er Kjell-Rune Marthinsen, og kontaktes på mail kjell-rune.marthinsen@dyroy.kommune.no eller tlf. 485 00 826.