a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Regional ungdomssatsing Midt-Troms - Ung Drivkraft

Foto: Nordavind Utvikling

Foto: Nordavind Utvikling

Digital utgave av boka som dokumenterer ungdom i Midt-Troms sitt engasjement om å bli hørt og å høre til. 

 

Denne boka er en oppsummering av alt arbeidet som regionenes ungdom, ordførere og andre som er engasjert i ungdomsmedvirkning, utført under Dyrøyseminaret 2018. Midt-Troms sitter igjen med et stort materiale som består av deltakernes tanker og følelser, forslag og frustrasjoner, ideer og visjoner for framtida. Vi takker for alles bidrag og håper denne dokumentasjonen kan danne grunnlag for videre samarbeid og utvikling, der ungdomsmedvirkning i Midt-Troms står sentralt.

Se boka her: Bok_20x20cm_skjermvisning.pdf

God lesing!