DYRØY BÅTFORENING

Fritidsetablissement

Org.nummer: 995426544

Hjemmeside:
www.dyroybat.no
Forretningsadresse:
c/o Vigdis Karin Sæbbe
Espenesveien 63
9311 BRØSTADBOTN
Stiftelsesdato:
2010-02-13
Frivillig organisasjon:
Nei